ببین ؟ چرا خودارضایی میکنی ؟ چرا فیلم پورن میبینی ؟ تا کی میخوای ادامه بدی ؟ تورو خدا وارد سایت داداش رضا شو و این عادت رو بذار کنار !