شروع فعالیت سایت ۴۰ توبه

شروع فعالیت سایت ۴۰ توبه

  ای مالک! اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی فردا به آن چشم نگاهش نکن. شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی. حضرت علی (ع)

توسط داداش رضا در تاريخ ۲۷/شهریور/۱۳۹۳ ۶ دیدگاه

ادامه...
lk ♥♥ خدایا ! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم ♥♥