عذاب شب اول قبر آدم گناهکار

عذاب شب اول قبر آدم گناهکار

دوستان من..

تو این سایت عمرا مطلبی رو پیدا کنید که از عذاب گفته باشه…

بیش از 900 تا پست براتون گذاشتم که 899 تاش در مورد رحمت خداست..

اما از قدیم گفتن خوف و رجا با هم باعث سعادت انسان میشه..

این پست در مورد خوفه..

پس اگه نمیتونی و روحیه ضعیفی داری اصلا نخون..

هر کی هم تازه توبه کرده لطفا این متن رو نخونه چون در مورد عذاب شب اول قبره و ممکنه هر کسی طاقت خوندنشو نداشته بااشه

ولی شاید بعضی وقت ها تلنگر خوب باشه

این متن رو فقط کسایی بخونن که همین الان دارن علنی گناه میکنن…

 

دانلود

عذاب قبر چنین نیست که ما بتوانیم آن را رؤیت کنیم، و با چشم دنیائی ببینیم، بلکه باید چشم برزخی باز شود تا این حقایق آشکار گردد،مانند انسانی که در حال خواب روحش به آن طرف و این طرف سِیر می کند و یا می بیند که او را عذاب می کنند و چون از خواب بیدار می شود، می بیند بدنش کوفته شده و عرق می ریزد، در حالی که بغل دستی آن از عذاب او با خبر نیست.

امیرالمؤمنین(ع) فرمود: ای بندگان خدا، بعد از مرگ برای کسی که گناهش بخشیده نشده باشد، سخت تر است از خود مرگ.

پس بترسید از تنگی قبر، و تاریکی قبر، و غربت و تنهایی قبر، زیرا قبر هر روز ندا می کند، من خانه ی غربتم، من خانه ی وحشتم، من خانه ی مار و مور هستم،

اگر بنده ی مؤمنی به خاک سپرده شود، زمین به او می گوید: (أهلأ و مَرحَبأ) خوش آمدی، تو از کسانی بودی که من تو را دوست می داشتم که روی من راه بروی، و اگر اختیارت به دست من بیافتد، پس می دانی چه رفتاری با تو خواهم داشت، و قبر او وسعت پیدا می کند به اندازه ی دید چشم،

و اگر کافری دفن شود، زمین به او می گوید: (لا مرحَبأ بک و لا أهلأ) یعنی بی خودی آمدی و بدا به حال تو، هر آینه تو از کسانی بودی که من بدم می آمد که تو بر روی من راه بروی، و اگر اختیارات به دست من بیافتد، پس می دانی که من با تو چه خواهم نمود، پس آنگاه آن چنان فشار می دهد که دنده هایش به هم می رسد، و نود و نه مار بر او مسلط می کند که گوشتش را نیش بزنند و استخوانش را بشکنند و تا روز قیامت در تردد و رفت و آمد خواهند بود.(تسلیه الفؤاد، ص 84).

کلیپ تکاندهنده و واقعی در مورد عاقبت نماز نخواندن…. حتما بیینید

 دانلود

هشت راه برای حفاظت از عذاب قبر:

فقیه ابواللیث(رح) می فرماید: برای حفاظت از عذاب قبر عمل بر چهار چیز و پرهیز از چهار چیز دیگرضروری است. آن چیزهایی که عمل برآنها ضروری است عبارتند از:

1.    پایبندی به نماز

2.    کثرت صدقه

3.    تلاوت قرآن

4.    کثرت تسبیحات

 

این چیزها قبر را روشن و وسیع می کنند.

آن چیزهایی که پرهیز از آنها ضرورت دارد عبارتند از:

 

1.    بازی و لغویات در نماز

2.    هنگام تلاوت قرآن حرفهای بیهوده زدن

3.    جماع کردن در حالت روزه

4.    خندیدن در قبرستان

 

یک واقعه عبرت آموز:

تعدادی مردم نزد حضرت ابن عباس(رض) آمدند و گفتند که یک همراه ما فوت کرده و ما برای دفن کردن او قبر کندیم اما در آن مارسیاهی بود. برای بار دوم و سوم قبرهای دیگری کندیم در آنها نیز همان مار موجود بود. حال ما چه کار کنیم؟ فرمودند: در یکی از آن قبرها او را دفن کنید این مار نتیجه یکی از عمل هایش می باشد اگردر تمام دنیا برای وی قبر بکنید بازدرهرقبری مارخواهد بود.

 

چنانچه آنها اورا دفن کرده و به منزل مرده رفته و حالات او را اززنش سوال کردند. زن مرده گفت: او تجارت غله می کرد روزانه برای خوردن ازکیسه غله بیرون می آورد و به اندازه آن سنگریزه و خش و خاشاک در آن مخلوط می کرد. (ماردرون قبرنتیجه این عمل وی بوده.)

 

image331642(1)

آواز و هشدار زمین به انسان:

زمین روزانه پنج مرتبه ندا سر می دهد:

1.ای انسان! تو برپشت من راه می روی یک روز داخل شکمم خواهی آمد.

2. ای انسان! تو بر روی پشت من چیزهای مختلفی می خوری درشکم من حشرات تئ را خواهند خورد.

3. ای انسان!تو برروی پشت من میخندی بزودی داخل شکم من گریه خواهی کرد.

4. ای انسان! تو بر روی پشت من خوشنود هستی فردا در داخل شکم من غمگین خواهی شد.

5. ای انسان! تو بر روی پشت من گناه می کنی درحالیکه بزودی درداخل شکم من سزا داده می شوی.

قصه ای عبرت آموز:

 

عمربن دینار(رح) می فرماید:

خواهرشخصی درمدینه فوت کرد او را دفن کرده، به خانه برگشت و فهمید که کیسه پول خود را هنگام دفن خواهرش درقبرجا گذاشته است بهمراه شخصی دیگربه قبرستان رفته و قبررا کندند تا کیسه را یافتند. برادرمرده به همراه خود گفت: کمی دیگرنیزقبررا بکن تا ببینم خواهرم درچه حالتی به سرمی برد. قبررا بیشترحفرنموده، دیدند که قبرپرازشعله های آتش است زود قبررا پرکرده و چگونگی احوال و اعمال خواهرخود را ازمادرش پرسید، مادرش به او جوابی نداد لیکن بعد با اصرارپسرش گفت: خواهرشما در نمازها سستی می کرد و نمازها را در اول وقت نمی خواند و خوب وضو نمی گرفت و شب هنگامی که مردم می خوابیدند در پشت دروازه حرف های مردم را گوش می داد تا برای دیگران بیان کند. بهمین درخاطرقبرعذاب داده می شود.

 

داد و فریاد مرده:

 

حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند:

هرمرده ای چنان فریادی سرمی دهد که اگرانسان زنده ای صدای او را بشنود بیهوش می شود و به جزانسان هرموجودی صدای او را می شنود. اگرشخص مرده نیکوکارباشد به کسانی که او را به قبرستان حمل می کنندمی گوید زود مرا بدان جا ببرید اگرشما آنجا را می دیدید حتما در بردن من بدان جا عجله می کردید. ولی اگرشخص مرده بدکارباشد خطاب به مردم می گوید مرا بدان جا نبرید اگرشما آنجا را می دیدید هرگزمرا به آنجا نمی بردید. بعد ازدفن دو فرشته سیاه رنگ با چشمان آبی خواهند آمد لیکن وقتی ازجانب سرمی خواهند او را عذاب دهند نمازآنها را بازمی دارد و می گویند ازاینجا نیایید زیرا که این شخص ازخوف این قبردرنمازمشغول می بود. ازجانب پاها اطاعت والدین مانع می شود، ازجانب راست صدقه و ازجانب سمت چپ روزه آندو فرشته را ازآزار رساندن به شخص مرده بازمی دارند.

 

زندگی این دنیا چند صباحی بیش نیست ودراین موقع زندگی و تندرستی باید برای قبرو حشرعملی انجام داده شود وگرنه بعد ازموت انسان درقبرقادربه انجام هیچکاری نیست.

حتی اگربخواهد یک مرتبه کلمه شهادت و تسبیحی را بخواند به او اجازه داده نمی شود زندگی دنیا مانند راس المال(اصل سرمایه) است که با وجود آن انسان قادربه انجام هرکاری می باشد همانطوری که با تمام شدن اصل سرمایه تجارت دشوارمی شود.

 

با پایان یافتن زندگی نیزانجام دادن هرعملی غیرممکن می شود(دنیا جای اعمال است، حسابی نیست و آخرت جای حساب است اعمالی درکارنیست) امروزهنگام محنت و کسب و کاراست لیکن انسان غفلت می ورزد و فردا انسان خواهش انجام کاری می کند لیکن وقت تمام می شود.      

  ( فاعتبروا یا اولی الابصار)

کلام آخر: دوستان پس بیایم عبرت بگیریم قبل اینکه جهنم رو به چشم خودمون ببینیم اگه سستی و کاهلی در نمازهایمون کردیم حتما قضای نمازهامون رو به جا بیاریم و توبه کنیم. و همانا خداوند بسیار بخشنده و مهربان تر از چیزی هست که ما فکرش رو بکنیم. و سیع کنیم تا می توانیم در نماز هایمان آرامش و خشوع و خضوع داشته باشیم.و نماز هایمان را بدون عضر در مسجد بخوانیم . مگر این چند صباح دنیا چقدر ارزش دارد که خدای نکرده نماز هایمان را قضا کنیم

نوشته شده توسط داداش رضا

سلام مهربون . به سایت توبه و ترک گناه خوش اومدی..من رضا هستم اما بچه های سایت چون به من لطف دارن منو داداش صدا میزنن...خوش اومدی به سایت خودت..میخوام یه حرفیو بزنم از ته دلم...میدونی چیه ؟ هممون تو گذشتمون اشتباهاتی مرتکب شدیم..اما نباید نا امید باشیم .. ببین؟ شده به گناه هات فکر کنی؟ شاید وقتت پر باشه و کلا نتونی به یاد بیاری....اما تاحالا به پشیمونی بعد گناه فکر کردی ؟ شاید بگی داداش رضا من بار ها توبه کردم و توبه شکستم...میخوام توبه کنم اما سخته نمیتونم...جواب من : نگران نباش ! این سایت دقیقا برای همین ساخته شده که به تو امید و انگیزه بده برای تغییر ...باور کن هنوزم دیر نشده ! تو اراده کن باقیش با خدا...به سایت خودت خوش اومدی...من و همه بچه های سایت ورودتو به این سایت تبریک میگیم و از خدا میخوایم که همیشه پاک و سلامت باشی...سایتمونو دنبال کن 40tobe.com

وبسایت
 

خداوندا ؟

آنقدر من را قوی کن

که با قوی ترین دشمنم که خودم هستم

روبه رو شوم...

آمین ♥

۷۱ ديدگاه

 1. فرشاد گفت:

  رضا جان سعی کن کمتر پست هایی در رابطه با انتقام خدا و وحشت عذاب قبر و اینجور چیزا بذاری. درسته اینا هست اما نباید قهر خدا رو بیشتر از رحمتش نشون بدیم.
  به قول محمد اصفهانی : عبادت از سر وحشت / واسه عاشق عبادت نیست

 2. ناشناس گفت:

  در جواب به نظر آقای فرشاد باید بگم گاهی اینها هم لازمه تا بخودمون بیایم…

 3. پ گفت:

  سلام عالی بود یکی از بهترین مطالب این سایت بود باز هم از این مطالب بذارید ممنون

 4. .... گفت:

  مرسی لطفا بازم از این جور پستا بذار داداش…

 5. .... گفت:

  داداش حرفتون درسته…
  ولی به قول اقای عباس منش نه اینکه خدا بخواد ما رو عذاب کنه نه…
  تازه خدا از عذاب بنده هاش ناراحتم میشه…ولی جهان و خدا مثل یه سیستم هستش…هر کاری نتیجه ای داره…چه خوب چه بد…فرقی نداره…
  مثلا اگه یه نفر گناه میکنه نباید انتظار داشته باشه سیستم جواب اون گناه رو با خوبی و بهشت بده…
  بعضی وقتا واسه تلنگر و هوشیاری خوبه…ادم بترسه…
  به قول خودتون خوف و رجا با هم…

 6. ... گفت:

  سلام.یعنی چی داداش رضا یعنی خدای من بخاطر نماز هایی که اول وقت نخونم اینطودی عذابم میده؟مگه خدای من احتیاج به نمازم داره همیشه گفتن خدا احتیاجی به نماز ما نداره ما احتیاج داریم.. یعنی چی؟چرا باید از خدام بترسم؟؟؟؟ آره کسی مال یتیم میخوره کسی که با ناموس مردم تجاوز میکنه کسی که کلاهبرداری میکنه باید از اون دنیا بترسه اون دنیایی که اسمش روز جزاست و عذاب هاشم نتیجه اعمال همین دنیامونه… داداش رضا خدا برای من خیلی مهربونه نمیتونم تصور کنم بخاطر مانتو پوشیدن و نذاشتن چادر سرم یا بخاطر چند رکعت نماز قضا و دیر وقتم اینطوری عذابم کنه … داداش رضا عصابم خیلی بد بهم ریخت دیگه سعی کن از این پست ها نذاری لطفا چون جوابی نمیتونم به خودم بگم.

  • زینب گفت:

   دوست عزیز من خودم هر وقت زیادی به خدا امیدوار میشم با خودم میگم درسته که خدا خیلی مهربونه ولی از یک طرف عادل هم هست یعنی منی که تو نماز خوندنم تو حجابم سهل انگاری می کنم با کسی که خیلی رعایت می کنه فرق دارم ! جز اینکه از این سهل انگاری ایم پشیمون شده باشم و توبه و جبران کرده باشم.
   به نظر من اگه تو این دنیا یکم به خودمون سخت بگیریم می ارزه که اونجا بهمون سخت نگیرن چون خدا خودش میگه که بهترین حسابگره و کوچکترین عمل مون رو هم حساب می کنه

   • خیلی دوست دارم در مورد عدل خدا تحقیق کنم…

    • تارا گفت:

     آیات در خصوص عدل خدا
     1. یونس/44و4
     2. کهف/49
     3. توبه/70
     4. یس/54
     5. بقره/272و124
     6. نساء/49
     7. آل عمران/108و18
     8. انبیاء/47
     9. فصلت/46
     10. ص/28
     11. حجرات/9
     12. الرحمن/9
     13. حدید/25
     14. اعراف/29
     15. هود/84و85
     16. شعراء/181
     17. اسراء/35
     18. مطففین/1-3
     خواستی کتاب عدل الهی شهید مطهری رو هم بخون ،آیت الله مصباح هم یه کتاب دراره ولی اسمش الان تو ذهنم نیست یه سرچ بزنید،آیت الله مکارم هم تو کتاب تفسیر موضوعی قرآنش خوب توضیح داده ولی عدل الهی از همه بهتره

     • مهسا جعفری گفت:

      حضرت محمّد (ص) فرمودند اگر قرار بود خداوند با *عدلش* اعمال ما را مورد محاسبه قرار دهد منِ پیامبر هم به دوزخ می افتادم، چون هیچ کس چیزی از خودش نداره و هر کار خوبی که انجام میشه توفیقی از جانب پروردگار است. خداوند اعمال ما را با *انصافش* مورد محاسبه قرار میدهد.
      حالا که خدای ما انقدر درجه یک و با انصاف و با مرامه، بی انصافیه براش کم بذاریم. ان شاءالله سعی کنیم در همه ی جنبه های زندگیمون روز به روز خوب تر بشیم…

      *از هر چیز تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشانی و آنرا به خودت یا به دیگران نسبت بدهی که ظلمی بزرگ تر از این نیست. اگر این نکته را رعایت کنی، از وادی امن سر در می آوری. هر وقت خواستی از کسی یا چیزی تعریف کنی، از ربِّ خودت تعریف کن. بیا و از این تاریخ تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از او. هر زیبایی و خوبی که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن، همانطور که امیرالمؤمنین علیه السّلام در دعای دهه‌ی اول ماه ذیحجه می فرمایند: به عدد همه ی چیزهای عالم لا اله الّا الله.*
      /استاد اخلاق مرحوم حاج محمّد اسماعیل دولابی/

 7. .... گفت:

  اخه اگه زیادی هم از لطف و رحمت خدا گفته بشه طرف میگه خب حالا این یه گناهم بکنم خدا که بخشندست بعدا توبه میکنم…
  شاید دیگه بعدی وجود نداشته باشه…
  ترس یه عامل محرک هستش همیشه هم وجودش بد نیست…

 8. مریم گفت:

  واقعا این دنیا آزمایش خیلی سختیه…….
  واقعا سخته تو این چند سال زندگی بخوای اون دنیا تو تضمین کنی……..

  • مهسا جعفری گفت:

   *هر وقت برای آخر خودت ترسیدی، اولت را یاد کن که هیچ نبودی و خداوند تو را ایجاد کرد و این همه به تو خوبی کرد.
   آخر هم خدا همان خداست…*

   /استاد اخلاق مرحوم حاج محمّد اسماعیل دولابی/

 9. بهار گفت:

  سلام به اون خواهرعزیز که خیلی عصبی بود ومیگفت که خدا نبایس واسه تاخیر در نمازم و چمیدونم چادر سر نکردن عذابم کنه
  آقا رضا من بااجازه شما جواب این خواهر گلمو میدم
  ببین عزیزدلم حتما نماز اول وقت را تجربه نکردیفحتما هنوز پیش نیومده که وقتی اذان میدن سرسجاده باشی وبا شوق اماده نماز بجااوردن
  خدا به تکرار ولق لقه کلمات وجملات عربی ما نیازی نداره
  اره خدا به نماز اول وقت ما هم نیازی نداره
  اینکه ازمون خواسته اول وقت بجا بیاریم وبا حضور قلب فقط واسه خاطر خودمونه نه نیاز خودش!!
  ببین گلم وقتی 1ماشین یا 1روبات را اختراع میکنن سازنده اون ربات کاملا توضیح میده که چطور باید ازش مراقبت کرد تا استفاده درست اازش کرد
  حالا خداییکه مارو خلق کرده و از نیستی به وجود اوورده خداییکه خیلی مهربونتر از همه هست به ما میاد توی قران بهمون میگه که بنده من.. من تورو بهتر از خودت میشناسم اگه به حرف من گوش بدی سعادتمند میشی ولاغیر
  نماز اول وقت ونماز با عشق فقط عشق بازی با خداست
  حالا اگه ما وقت نکردیم اول وقت بجا بیاریم اگه اون عشقه باشه و نماز را فقط تکلیف شرعی ندونیم خودمونم معذبیم که نمازمون به تاخیر افتاده
  نیازمند من وشماییم ماییم که به لط

 10. الهه گفت:

  سلام داداش رضا.همه پست هات خوبند ولی از نظر من این بهترین پستت بود.ادما هیچ وقت خوبیهای خدا را نمیبینند.تا وقتی همه چی خوبه خدا را یادشون نمیاد ولی خدا نکنه یه اتفاق بدی واسشون بیفته اونوقت خدا را یادشون میاد و گله میکنند.درسته خدای ما خیلی مهربونه ولی این دلیل نمیشه ما گناه کنیم و بگیم خدا میبخشه.پس فرق ادمای خوب و بد توی چیه ؟بالاخره بایدیه جهنمی باشه.یه فشار قبری باشه.اون دوستانیم که میگند از این پست ها نزار خودشون را گول میزنند.

 11. الهه گفت:

  داداشی کسی که با این حرفا بخواد از رحمت خدا نا امید بشه نباید ادعای عاشقی خدا را داشته باشه.مرگ حقه و کسی که کارش درست باشه نباید از این چیزا بترسه.کسی که امام حسین را داره نباید بترسه.به قول ابجی بهار.اگه چند روز نمازتون را اول وقت بخونید میفهمید چه عشقی میکنید با خدا.خدا توی قران وعده همه چی را داده.هم بهشت هم جهنم.به نظر من پست بزارید ولی فیلم و عکس نزارید.ممنون از مطالبتون.

  • مهسا جعفری گفت:

   *جان دادن بهتر از جان کندن است.
   مومن جانش را با محبت تقدیم میکند!
   و
   جان کافر را با زور میگیرند.
   حالا که هر چه دنیایی است بالاخره رفتنی است، چه بهتر که خود آدم آن را به دوست تقدیم کند و در راه خدا بدهد.*
   /استاد اخلاق مرحوم حاج محمّد اسماعیل دولابی/

   السَّلام علی الحسین
   و علی علیِّ بن الحسین
   و علی اولاد الحسین
   و علی اصحاب الحسین

 12. ... گفت:

  بازم سلام.بهار جون عزیزم اتفاقا من نماز اول وقت رو تجربه کردم با اینکه تو گذشته اشتباهات زیادی داشتم ولی با اینکه از بچگی تو خانواد ای بزرگ شدم که اصلا مذهبی نبودن و زیاد تو خانواده یاد نگرفتم مسائل مذهبی رو با اینکه حتی پدر و مادرمم نماز نمیخوندن من از سالی که به سن تکلیف رسیدم همیشه میخوندم حالا شاید یه زمان هایی تاخیر داشتم اما تقریبا تمام این سالها نماز جایگاه ویژه ای تو زندگیم داشت و الان تقریبا یه ساله که تقریبا ممتد میخوندم و اصلا کنار نذاشتم و حتی ماه رمضونا که روزه میگرفتم قبل از باز کردن روزه ام نمازمو میخوندم.عزیزم فکرکنم شما منظور حرف منو درست متوجه نشدید من گفتم فکرنمیکنم خدای من بخاطر یکم تاخیر نمازم بخواد بندشو تو قبر آتیش بزنه …گفتم خدای من مهربونه… من نیاز عمیقی به نماز دارم اینو جز نیاز خودم میدونم و عاشق خدام. شما هم دقیقا حرف خودمی زدی چون اگه دقت کنی منم گفتم خدام به عبادت من نیاز نداره این منم که نیازمندم. من میگم امکان نداره کسیو با محبت خدا آشنا کنی و از خدا دورشه فکرنمیکنم امکان داشته باشه چون خدای من خداب خوبی هاست ..خدای من خدای مهربونی… منم نگفتم خدا نباید عذابم کنه منم کیم که برای خدام تعیین تکلیف کنم گفتم هیچوقت فکرنمیکنم خدای من دنبال اینه که منو همش آتیش بزنه اتفاقا خدای من از نظر من دنبال اینه به هر بهانه ای بنده هاشو ببخشه ..قبلا شنیده بودم بهشت رفتن کار سختی نیس جهنم رفتن خیلی سخته چون خدای من انقدر بزرگه دنبال هر بهونه است تا ببخشه اون ماییم که نسبت به خدامون کوتاهی میکنیم.موفق باشی

 13. یعقوب گفت:

  چون این حرفا در مورد همچی بود و جمع بندی عقوبت از همه ی گناهان بود لازم میدونم مطلبی رو به همه ی دوستای مهربونم بگم
  ببینید آقا رضا این که شما میگید مثلا با نامحرم ارتباط رو قطع کنین فک میکنم راه درستی نباشه این یعنی پاک کردن صورت مسئله…
  باید جور دیگری به موضوع نگاه کرد…
  دانشگاه مگه میشه ارتباط نداشت؟؟؟
  ارتباط باید باشه ولی ارتباط سالم باید زاویه ی دید رو عوض کرد به قول خود شما…
  اسلام دین میانه روی هستش دین رحمانیت هستش
  مثلا من امروز تو مینبوس بودم یه دختره پیشم نشسته بود پیش پنجره لباسش خیس شده بود داشت می لرزید من کتم رو دادم بهش اونم خیلی تشکر کرد بهش گفتم تو هم مث آبجیم
  و چقد حس خوبی به آدم دست میده وقتی به کسی کمک میکنیم….
  بیام زاویه ی دیدمون رو عوض کنیم…
  در مورد فیلم اول میخوام بدونم که منبعش از کجاست؟
  در مورد فیلم دوم هم میخوام بیشتر توضیح بدین که از کجا آوردین؟

  • در پاسخ به نظر شما فقط چند روایت صحیح از معصومین میارم…

   احادیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم):

   1.. هر کس با نامحرم دست بدهد، روز قیامت در غل و زنجیر به محشر وارد می‌شود و خداوند دستور می‌دهد که او را به آتش جهنم بیفکنند.

   2. هر کس با نامحرم شوخی کند، در مقابل هر کلمه حرامی که به او گفته است، هزار سال حبس خواهد شد.
   3. هرکس با غیر همسر خویش شوخی و مزاح کند به اندازه هر کلمه ای که در دنیا سخن گفته باشد، خداوند هزار سال او را در زندان دوزخ نگاه خواهد داشت.

   4. در مورد زنان مردم عفت بورزید تا دیگران نیز در مورد زنان شما عفت بورزند و زنان شما از تعرض نامحرمان در امان بمانند.

   5. نگاه به نامحرم، تیری از تیرهای شیطان است هر کس آن را از خوف خدا ترک کند خداوند حلاوت ایمان را به او می‌چشاند.

   6. هر کس نامحرمی را دید و چشم خود را به طرف آسمان بلند کرد یا بست، خداوند در بهشت، حورالعین بهشتی را به عقدش درمی‌آورد.

   7. تمام چشم‌ها در روز قیامت گریان خواهد شد، مگر چشمی که از خوف و عظمت خدا بگرید، و چشمی که از حرام بسته شود، و چشمی که در راه خدا شب‌ها بیدار بماند و شب زنده داری کند.

   8. هر کس چشمان خود را از نگاه به زن نامحرم پرکند (و با خیال راحت به این نگاه خود ادامه دهد)، خداوند متعال در روز قیامت میخ‌های آتشین به چشمان او فرو خواهد برد و بعد از رسیدگی به کار مردم، دستور خواهد داد که او را به آتش جهنم بیندازند.

   9. هر خانمی که خود را معطر و خوشبو کند (عطر بزند) و سپس از خانه خارج شود، همواره مورد لعنت خدا و ملائکه خواهد گرفت، تا وقتی که به خانه برگردد، هرچند برگشتش به خانه طول بکشد.

   10. شیطان به حضرت موسی علیه السلام گفت : ای موسی! با زنی که به تو محرم و یا حلال نیست خلوت مکن (تنها مباش، به خاطر آنکه هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نمی‌کند، مگر این که من همراه آن دو هستم. (و خودم شخصاً آن دو را برای گناه و رابطه نامشروع تحریک و وسوسه می‌کنم).

 14. یعقوب گفت:

  ببینید دنیا داره به سمت تکامل پیش میره و ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم…
  من به خدای مهربون اعتقاد دارم و مث همه ی بچه ها گناه هم کردم چرا دروغ بگم ولی فک نمیکنین که ایران ما دچار افراط و تفریط شده؟
  فک نمیکنین این افراط و تفریط باعث شده که دشمنا از بیرون از ما سواستفاده کنن؟؟؟

  • من اگه دیدگاه شمارو داشتم قطعا تو موقعیت گناه زیاد میرفتم. …
   میگفتم :
   من که منظوری ندارم !!!
   دلمم پاکه…
   اینا همش پدرسوختگی شیطانه که میخواد کم کم آدمو وارد وادی گناه کنه…من ریش سفید کردم و خیلی خوب با تک تک ترفندای شیطان آگاهم..یکی از ترفنداش همینه که توجیح میاره…مثل همین حرف شما که میگید (فک نمیکنین این افراط و تفریط باعث شده که دشمنا از بیرون از ما سواستفاده کنن؟؟؟)
   همین حرف توجیح شیطانه…

 15. تارا گفت:

  یکی از صفات خدا عدلشه خودمونی بگم خدای که اینهمه مهربونه و زود میبخشه موقع حساب وکتاب از ذره ای نمیگذره.آقای قرایتی یه حرف قشنگ میزد در مورد نماز اول وقت میگفت وقتی یه پدری چند دفعه بچه شو صدا کنه و جواب نده همه ما میگیم چه بچه بی ادبی، حالا خدا تو اذان هی داره صدا میزنه حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیرالعمل، حالا ما چرا جواب نمیدیم……. وقتی که امکانات زیادی در اختیارکسی بذاریم در مورد استفاده اینا حتما ازش حسابرسی می کنیم و توضیح می خوایم و در صورت کوتاهی توبیخش می کنیم حالا در مورد خدا یه کم فکر کنیم.تحمل کارای ما آدما خیلی سخته پس خدا خیلی دوسمون داره که راه و بیراه حال ما رو نمیگیره

  • باور کنید خدا بخشنده و مهربونه..اما یادتون باشه که شیطان هم بیکار نیست و مدام برای انجام گناه توجیح میاره…
   اینکه گذشته چکتار کردیم اصلا مهم نیست..مهم اینه جبران کنیم..و طبق تحقیقات من تموم گناهان جبران میشه…
   پس زیاد به این پستی که من گذاشتم اهمیت ندید و اینو بدونید که خدا میبخشه..
   جبران کنید..
   قرار نیست خدا نبخشه چون خودش تو قران گفته :
   ..
   قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (53)
   بگو: «ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
   ..
   .
   خدا گفت همشو نگفت یه تیکه از گناهان..گفت منه خدا همشو میبخشم..
   من دیگه از این پست ها نمیذارم..پس دوستان و کسایی که دارید گناهی رو ترک میکنید به رحمت خدا امیدوار باشید…خدا ما داعشی نیست که همرو عذاب کنه…خدای ما تو قران بارها گفته که من مهربون و بخشندم..
   لطفا نا امید نباشید…قوی باشید
   مثل من پر رو باشید…گور بابای گذشته…اینده رو بسازید و انقدر محکم گام بردارید که برای بقیه الگو باشید…خدا ادمای غمگین و نا امید رو دوست نداره
   هر چقدرم گناه کار باشی رحمت خدا خیلی بیشتره..
   مواظب توجیحات شیطان هم باشید که خیلی پدر سوختست وو برای تمامی گناهان ما توجیح منطقی و فلسفی میاره …دقیقا از رو به رو میزنه…
   1 ساله دارم باهاش میجنگم پس خوب باهاش اشنام..
   این پست رو بخونید

   http://40tobe.com/category/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86/

   • تارا گفت:

    منظور من اینجا درباه عدل خدا هستش قهار بودن خداوند در کنار رحمان بودنش در قرآن آمده
    (یونس: 44)، «خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمىکند لیکن
    مردم خود بر خویشتن ستم مىکنند».
    عدل بحثش خیلی گسترده است در موردش تحقیق کنیدچون از اصول دین هستش.
    عدل: به معنای اینه که کارای خداوند از شایستگی است و به هیچ کس ستم نمی‌کنه و هر چیزی را در جای خویش نگه داشته و با هر موجودی، همونطور که شایسته‌است رفتار می‌کند.

 16. مریم گفت:

  خدایا من تورا نه بخاطر شوق به بهشتت و نه به خاطر بیم از جهنمت اطاعت می کنم
  من تو را می پرستم زیرا که لایق پرستشی…. حضرت علی(ع)
  Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose

  خدایا خودت یه کاری کن که به راه راستت رو بیاریم و خودت هدایتمون کن
  چون هر چیزی که تو بخوای همون می شه

  پس به ما درایت بده تا فرق حق و باطل رو درک کنیم
  و خوبی ها رو برامون مقدر کن

  آمین

 17. زینب گفت:

  با عرض پوزش میتونم بگم این پست تون مثل چند پست اخیر خسته کننده نبود البته برای من. یعنی عالی بود ! بازم از این چیزا بزارید!

 18. یعقوب گفت:

  من یه چند هفته ای هست که از گناهام توبه کردم
  دقیقا حق با شماست شیطون داشت از این طریق دوباره منو وارد گناه میکرد
  خوب شد که گفتی داااش رضا دعا کن که توبم رو نشکنم

 19. نگار گفت:

  سلام داداش پست عالیی بود درسته یکم ترسناک بود ولی ادم ازش درس یاد میگیره احساس میکننم حالا میتونم هم خوف و رجا رو با هم داشته باشم .

  داداش یه خواهشی داشتم میخواستم اگه میشه واسمون داستان قرانی هم بذاری تا بیشتر با قران اشنا بشیم

 20. یکی میگه نذار یکی میگه بذار…Smile
  اما میخوام نظر شخصی مو بگم و برای نظر همه هم احترام قائلم
  شخصا ترجیح میدم از خوف مطلب نذارم چون خیلی ها بیذار میشن..اصلا بزرگترین فرق این سایت با بقیه سایت ها اینه که از رحمت خدا میگه و دیگران رو تشویق میکنه به ترک گناه…منم بلدم دو تا حدیث بیارم مو به تن همه سیخ بشه…اما ترجیح میدم همدل باشم تا همراه…
  خوده خدا هم به حضرت موسی گفت بنده هامو عاشقم کن …حضرت موسی گفت چطوری ؟ خدا گفت از رحمت و از نعمت هام براشون بگو..
  من خودم ادمی هستم که عبد محبتم..یعنی کسی خوبی برام کنه فراموش نمیکنم..بخصوص اگه کسی جواب بدیمو با خوبی بده دیگه عمرا بتونم فراموشش کنم…خدایی که اینهمه خوبی کنه برام..منی که این همه بدی کنم بعد با خوبی جوابمو بده…اونوقت من بیام تو سایت برای معرفیش از جهنم و عذاب بگم ؟
  عمرا..
  من دوست ندارم خدای رحمان رو اینجوری تبلیغ کنم..
  برید تو سایت های دیگه ببینید..همش بلدن از عذاب و جهنم بگن…یا برید پا منبر اینو اون…80 ٪ منبری ها از ترس خدا میگن…انصافا مخ هامون رو شستشو دادن بخاطر همینه که کسی با خدا دوست نیست…
  شاید دلیل اصلی اینکه کشور ما دومین کشور افسرده جهان انتخاب شده همین باشه…مردم ما خیلی راحت احساس گناه میگیرن…چون اکثر شخصیت ها بازندست پس دوست دارن همش از غم بشنون ..شاید بخاطر همین دور شدن لبخند از لبای مردمه که برنامه ماه عسل انقدر بیننده داره…! همه تو فاز غمن…
  مذهب شیعه مذهبی غمگین و افسرده نیست….چون امام اولمون شاد بود. ..
  دوست ندارم کسی ازم بخواد از عذاب و این چیزا بگم چون خودم از خدای ترسناک بیذارم..
  درسته خوف و رجا باید با هم باشه اما در های بهشت از درهای جهنم تعدادش بیشتره..
  یعنی رحمت خدا بیشتره..
  حالا من یه پست اینجوری گذاشتم اما هیشکی حق نداره بگه خدا منو میندازه جهنم من میترسم و فلان بیسار
  نباید انقدر شل بود
  شیطان سو استفاده میکنه
  خدا به حضرت عیسی میگه :
  « یاعیسی ، کم اطیل النظر و احسن الطلب و القوم لایرجعون»
  ای عیسی : چقدر بنده ام را طلب کنم و انتظار او را بکشم ، ولی آنها بسوی من نیایند …
  ..
  .
  نمیخوام کسیو پر رو کنم و بگم اره دیگه خدا مهربونه برید گناه کنید..نه
  اتفاقا خدا اگه بخواد حال کسیو بگیره خوب میگیره…
  مکروا و مکر اللَّه واللَّه خیر الماکرین
  اگه کسی مکر و حیله و نقشه ای بریزه خدا از همه تیزتره و حالشو تو همین دنیا میگیره…اگه بخواد موسی رو تو قصر فرعون میکشه بیرون..
  اونی که گناه میکنه جهنم رو با خودش از این دنیا میبره..
  پس دوستان من..
  بیشتر با رحمت خدا عشق بازی کنید …زمانی بترس از خدا که میخوای گناه کنی…اما در شرایط عادی هیشکی حق نداره از خدا بترسه وگرنه خودم حالشو میگیرم ! Smile
  در ضمن پست هام هر کدوم برای یه قشری از بچه هاست…قطعا هر کسی یه مشکلی داره…من از همه گناها میگم..شاید کسی همه این گناه هارو انجام نده اما قطعا کسی هست که به همون گناه گرفتاره و احتیاج به کمک داره…گناهی نبوده که تو سایت اسمشو نبرم..قطعا مشکل بچه ها با هم فرق داره
  یا علی

  • مهسا جعفری گفت:

   *هر وقت برای آخر خودت ترسیدی، اولت را یاد کن که هیچ نبودی و خداوند تو را ایجاد کرد و این همه به تو خوبی کرد.
   آخر هم خدا همان خداست…*

   /استاد اخلاق مرحوم حاج محمّد اسماعیل دولابی/

 21. زهرا1394 گفت:

  کاش منم شاد بودم….خدا….
  داداش رضا خدا برام دیگه جذابیت نداره….
  یعنی یه جوری شدم….خدا خدای آدم خوباست…با منه گناهکار کار نداره…
  تقصیر منه مامان بابام میرن رو اعصابم؟؟و من داد و بیداد راه میندازم؟؟؟نیست دیگه….

  • ابجی میدونستی خدا به گمان بندشه ؟
   اگه بگی خدا برام جذاب نیست خدا هم میگه تو هم برام جذاب نیستی…
   پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : سوگند به آن که جز او خدایى نیست ، هیچ بنده مؤمنى به خدا گمان نیک نبرد ، مگر این که خداوند مطابق همان گمان با او عمل کند…
   تجربم میگه فرصت ها در زندگی به شکل یک فاز غم و حزن خودشو نشون میده…پس در مصیبت ها به هیچ وجه بی تابی نکنو تا چیزی شد یقه خدارو نگیر…

   • مهسا جعفری گفت:

    *هر وقت غصه دار شدید، برای خودتان و برای همه ی مؤمنین و مؤمنات از زنده ها و مرده ها و آنهایی که بعدا خواهند آمد، استغفار کنید. غصه‌دار که می‌شوید، گویا بدنتان چین می‌خورد و استغفار که می‌کنید، این چین ها باز می شود.*
    /مرحوم حاج محمّد اسماعیل دولابی/

  • مهسا جعفری گفت:

   *تا می گویم شما آدم خوبی هستید، شما می گویید خوبی از خودتان است و خودتان خوبید. خدا هم همین طور است. تا به خدا می گویید خدایا تو غفّاری، تو ستّاری، تو رحمانی و…خدا می فرماید خودت غفّاری، خودت ستّاری، خودت رحمانی و… . کار محبت همین است.*
   /مرحوم حاج محمّد اسماعیل دولابی/

  • مهسا جعفری گفت:

   *لبت را کنترل کن. ولو به تو سخت می گذرد، گله و شکوه نکن و از خدا خوبی بگو. حتّی به دروغ از خدا تعریف کن و این کار را ادامه بده تا کم کم بر تو معلوم شود که به راستی خدا خوب خدایی است و آن وقت هم که به خیال خودت به دروغ از خدا تعریف می کردی، فی الواقع راست می گفتی و خدا خوب خدایی بود.*
   /استاد اخلاق مرحوم حاج محمّد اسماعیل دولابی/

 22. بهار گفت:

  سلام به همه داداشها دابجیای گلم خصوصا داداش خوب ونازنینم واقا رضا که 1تنه از پس اینهمه سوال د برخوردای متفاوت برمیان وبا کمال خونسردی وفروتنی ما را همارهی میکنن خدا قوت داداش خوبم Yes
  راستش دیشب نت من قطع شد ونتونستم ادامه اون مطلبمو بنویسم
  اینکه به این سایت پابند شدیمو وبیشتر حواسمون هست گناه نکنیم خیلی عالیه
  آقا یعقوب داداش خوب من گفتن که دنیا رو به تکامل هست وبعدا در پستهای بعدی هم گفته بودن که اره انگار زمینه فکری گناه درشون ایجاد شده بوده واز همین بابت از داداش رضا عذرخواهی کردن
  فقط 1جمله را بااجازه همه خوبان عرض کنم
  بچه ها ماایمان داریم ومیخوایم به این ایمان برسیم که کاملترین و روشنترین خداست ومطئنا اگه در پناه خدا قرار بگیریم کاملترین وبهترین خواهیم بود حالا به اون شکلی که خداوند متعال خودشون صلاح میدونن باید باشیم واز باتمام وجود به خدا اعتماد کنیم
  زمان ومکان چیزی را عوض نمیکنه فقط آزمایش مارو سختتر میکنه به امید روزیکه همه مون در پیشگاه پروردگارمون سربلند باشیم
  خیلی التماس دعا دارم خصوصا از برادر عزیزمون آقا رضا میخوام همه مون را دعا کنه که تو مسیرمون محکم وایسیم Smile

 23. بهار گفت:

  اره داداش رضا دقیقا همینطوره
  همه ما بعد گناه 1پشیمونی تلخ را تجربه میکنیم
  که ای کاش اینکارو نکرده بودم که ای کاش این عمل زشت را مرتکب نمیشدم
  واینا همش واسه اینه که گناه با ساختار ذاتی ما سنخیتی و رابطه خوبی نداره و دقیقا واسه همین اسمش گناهه
  گناه یعنی ظلم به خود ظلم به نفس و ندیدن خودت که متاسفانه ما متوجه نیستیم
  والان میخوایم تمرین کنیم به یاری خدا برگردیم به اصل خودمون
  داداش رضا من واجب میدونم بر خودم که هروز ازتون تشکر کنم وقددرانی بسیار واسه زحمتهای شبانه روزی
  فقط خدا میدونه این سایت چقد بهم کمک کرد وبس
  خداااایااااا هزاران بار شکر
  بچه ها بیاین همو دعا کنیم اینطوری دعامون زودتر میگیره
  راستی بچه ها استغفار یادتون نره خدا استغفار زیاد را دوس داره
  التمااااااااس دعااااااا Smile

 24. Atefeh گفت:

  خیلی دارم با خودم میجنگم که گناه نکنم خیلی اما هنوزم امیدوارم که خداصدامو میشنوه دارم تحمل میکنم ولی گناه نمیکنم فقط بخاطر اینکه خدا جوابمو بده وای به روزی که خدا صدامو نشنوه و جواب نگیرم نمیدونم چقدر میتونم تحمل کنم Big Frown

 25. مهسا جعفری گفت:

  حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام کنار قبری این گونه فرمودند:
  *چیزی که پایانش این است سزاست که از همان آغاز دل از آن بر کَند و چیزی که آغازش این است سزاست که از پایانش ترسید.*

 26. مهسا جعفری گفت:

  “موت را که بپذیری، همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود. وقتی با حضرت عزرائیل رفیق شوی، غصه هایت کم می شود. آمادگی موت خوب است، نه زود مردن. بعد از این آمادگی، عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود. ذکر موت، دنیا را در نظر کوچک می کند و آخرت را بزرگ.
  حضرت امیر علیه السلام فرمود:*یک ساعت دنیا را به همه ی آخرت نمی دهم.*
  آمادگی باید داشت، نه عجله برای مردن.”
  /مرحوم حاج اسماعیل دولابی ره/

 27. سالار گفت:

  سلام خوب بود ایندفعه هم نقدبو ود هم تعریف خدا هزاران بار از هر پدرو مادری مهربون تر وقتی ما خطایی میکنیم اگه توبه کنیم خدا حتما میبخشه ولی نباید خیلی مغرور بشیم بگیم بعد توبه میکنیم خدا میبخشه

 28. میها گفت:

  سلام دوستان وقتتون بخیر Rose
  من یه پیشنهاد دارم چطور وقتی خالمون ابجیمون ویا …زنگ میزنه سریع میپریم پای تلفن و چند دقیقه وقت میزاریم تا باهاشون صحبت کنیم
  حالا فکر کنید موقع اذان که میشه خدا بهمون زنگ زده پس باید با خدا هم صحبت کنیم سریع میریم وضو میگیرم و نمازمون رو میخونیم باور کنید خیلی خوبه وکلی به ادم انرژی میده
  و اما درمورد نماز قضا مون چی کار کنیم یه راه حل بهتون میدم
  البته میتونین هر طور که دوست دارین بیشتر هم بخونین
  اما برنامه شنبه:3نمازقضای صبح، یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه :هر روز یکبار نمازقضای ظهر وعصر، چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه:هر کدوم از روزها یکبار نماز مغرب و عشا .اینطوری وقتی اخر هفته میرسه میبینی 3روز نماز قضا کامل خوندی البته اگه تونستی میتونی بیشترش کنی و برای خودت هم جایزه در نظر بگیری مثلا بگی علاوه به برنامه من میتونم هر روز 2یا3تا نماز قضا یک روز کامل هم بخونم و در اخر هفته برای خودت جایزه البته سالم و حلال در نظر بگیری مثلا فلان خوراکی رو میخورم و…
  و در مورد نماز قضا ایات که داریم هر جمعه یا هر روز دیگه که برات مقدوره میتونی نماز ایات قضا شدت رو هم به جا بیاری
  نمیدونی نماز ایات چیه و یا چه شکلی خونده میشه؟؟؟
  یه سرچ تو اینترنت بکن
  موفق باشید Rose

 29. داداش رضا خیلی ممنونم ازت چقدر منطقی جواب دادی.خونسردی و آرامشت قابل تحسینه…کاش صبر و تحمل همه ی ما هم زیاد باشه…
  خیلی اون نظر رو ک طولانی بود و گفتی شخصا نمیخوام از خوف خدا مطلب بذاری خیل عااااالی بود. ب نظرم عذاب قبر بیشتر مال حق الناسه .وگرنه همونطوری ک گفتی خدا ازحق خودش اگه توبه کنیم ک خییییلی زود میگذره و واقعا رحیمه.

  تو یکی از سخنرانی ها شنیدم ک میگفت خدا کریمه. کریم یعنی کسی ک نمیتوووونه نبخشه!!! Heart Heart
  اصلا خدای ما نظیر نداره Smile

 30. تارا گفت:

  سلام، خدمت دوستان، بچه ها کسانی که نماز قضا دارن یا ممکنه نماد شون قضاءبشه حدیث کساء رو بخونن. اگه تونستید روز یه دفعه. چون تو روایت هستش نماز قضاءباعث ورود شیاطین خاصی به زندگی آدم میشه که باخوندن حدیث کساء دفع میشه و ناراحتی و اندوه و پریشانی رو از بین میبره من خودم امتحان کردم، خیلی خوب جواب داد. دخترای گروه هم اگه تونستن سخنرانیای خانم دکتر همیز رو گوش بدن. دکتر نیلچی زاده هم خیلی خوبه

 31. راضی گفت:

  سلام.برنامه برای محرم چیه؟

 32. امیرحسین گفت:

  سلام
  من خودم یه زمانی گنــه کار بودم , ولی الان یه چن تــا گناه بی اختیــاری دارم …
  نگاه به نامحرم و سروقت نخوندن نماز در حال حاضر بزرگترین گناهــه منه …
  #
  رفقای گلــم من تا تـــهه ایــن گناهــا رفتم , تــه ــش چیزی نبود … !

  برام دعــا کنید تا روزی بدون ــه گناه رو بگذرونم …

  یاعلی

 33. بهار گفت:

  سلام دوستای خوبم
  امیدوارم صبح پاییزی شادی را شروع کرده باشین ومتبرک به بسم الله
  منم مث شما اومدم که نفسمو تربیت کنم وبا اون گناهی که وجودمو لکه دار کرده مبارزه کنم البته به یاری خدا
  بچه هاا سایت40توبه دقیقا مث 1کمپ ترک گناه میمونه
  اصلا نمیتونم به اینجا سر نزنم
  اینجا که میام انگیزه وانرژی مضاعف میگیرم واسه ترک اون گناه
  خدایا شکرت
  درسته همه مون گناهکاریم ولی مطمئنا 1گوشه هایی از قلبمون پاک ونورانی بوده که الان میخوایم توبه کنیم با همون تیکه نورانی قلبتون برای هم دعا کنین
  خدا پشت وپناه همه تون خواهرا وداداشای من Big Smile

 34. بهار گفت:

  سلام اجیای و داداشای گلم
  بچه ها دیروز 1کلیپ دیدم از محسن حاج حسنی قاری قران و نفر اول مسابقه بین المللی قرانی مالزی،باورتون نمیشه تا نیم ساعت فقط گریه کردم
  قبلا نمیشناختمش ولی چهرش 11نورانیتی داشت که هر کسیو جذب میکرد میشد از نگاه تو عکساش نور خدارو دید از دیروز خیلی حالم بده
  محسن حاجی حسنی مطمئنا بهشت بی تابشه ولی جاش رو زمین خیلی خالیه Cry Cry Cry Cry Cry
  خدا به خانواده محترمش صبر بده خصوصا به مادر عزیزش
  وهمینطور به همه بازمانده های این فاجعه بزرگ
  خدا لعنت کنه این آل سعود کثیف را
  آقا جون پس کی میای…. Cry Cry کی میای که دنیا را از وجود ظالمین منحوس پاک کنی
  یاصاحب الزمان بیشتر از همیشه بهت نیاز داریم آقا جون تورو خدا بیاااااااااا
  اللهم عجل لولیک الفرج
  شادی روح جان باخته های حادثه منا فاتحه وصلوات
  واسه شادی روح محسن حاجی حسنی قاری خوب وعزیز کشورمون هم 3صلوات Cry Cry Cry Cry

 35. ناصر گفت:

  طبق گفته علما، عذاب قبر جسمانی نیست و روخ عذاب می بینه

 36. معمار کوچولو گفت:

  برخلاف بسیاری از نظرا من ازین پست خوشم میاد چون تا چشام کور میشه میخوام دست از پا خطا کنم یه سری بهش میزنم یادم میوفته خدای مهربونم عادل هم هست پس بیخود کار غلطی نکنم.
  داداش رضا فردا چله شروع میشه خدا کمکم کنه بتونم از نیتم هم بهتر به چیزی که میخوام عمل کنم.

 37. ..... گفت:

  واقعانمیدونم چی بگم بغض دارم وترس مرسی

 38. Ramin گفت:

  دوستان فکر نکنید حالا که جوونید مرگ ازتون دوره من یه جوون هیجده ساله میشناختم که پارسال سرطان گرفت و مرد. کاشکی عبرت بگیریم چون فرصتمون خیلی کمه.

 39. مهدی گفت:

  سلام لطفا از این جور مطالب بزارید…
  چون خیلیا هستن که گناه میکنن و نماز نمیخونن و…
  اینا رو اگه بخونن بهتره
  تا درس عبرتی بشه براشون
  سعی کنن نمازاشون رو بخونن
  گناه نکن…
  گناه میکنن و میگن خدا میبخشه…
  خواهشا از این مطالب بزارید…

 40. سجاد گفت:

  کلا عبادتی که از سر این چیزا باش بنظرم پشیزی ارزش نداره بابا خدا رو چرا ترسناک جلوه میدید ( بسم الله الرحمن الرحیم) با خدا رفیق باشید مشتی باشید خدا خیلی مهربون تره سعی کنید با تمام وجود حسش کنید
  ( اون فیلمی هم که گذاشتی اون مال عذاب قبر نیست که اون جوان چون جسدش زیر آب بوده به اون شکل در اومده)

دیدگاه خود را بیان کنید


دونستن قدرت نیست !!! عمل کردن به دونسته ها قدرته

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

خداوندا

آرامشی عطا فرما تا بپزیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی كه تغییر دهم آنچه را که میتوانم

و دانشی كه تفاوت این دو را بدانم

آمین... ♥♥

lk ♥♥ خدایا ! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم ♥♥