خدا منو خیلی دوست داره

خدا منو خیلی دوست داره

سلام..

این اولین پستیه که میذارم و از همون ابتدا اشک میریزم…

باورتون نمیشه…وقتی میام گذشتمو بررسی میکنم و میبینم خدا کجاها دستمو گرفته باورم نمیشه…

بد بختی اینجاست که همیشه میگفتم اینا شانسه …اما حالا که میام بررسی میکنم میبینم هیشکدوم شانس نبود و همه لطف خدا بود…

خدا نام های زیادی داره…مثل رزاق…وهاب…الله…ستار…رحیم…رحمان…

میگن اگه خدارو به هر کدوم از صفاتش باور کنی و صدا بزنی خدا همون برخوردیرو باهات میکنه که تو باورش کردی و صداش زدی…

من خدارو همیشه با صفت ستار بودنش صدا زدم… و همینطور الرحمن راحمین…

که ابرومو نمیبره..

که کاری نمیکنه من بی آبرو بشم…

همیشه خدارو به این اسم صدا زدم و میزنم..(یا ستارالعیوب)

باورتون نمیشه بعضی جاها واقعا معجزه دیدم…

نیومدم اینجا گذشتمو باز کنم اما ….

ازتون میخوام به الله اعتماد کنید و با زیباترین صفات الله رو صدا بزنید…

بهترین نام ها برای خداست…

این پست درک بالایی میخواد…اخه میدونی چیه ؟

به این باور رسیدم که هیچ اتفاقی اتفاقی نیست..

به خدا راس میگم !

هیچ اتفاقی اتفاقی نیست…

راستی تو خدارو با چه اسمی صدا میزنی ؟

رحیم بودنش ؟

رحمان بودنش ؟

خالق بودنش ؟

با چه اسمی ؟

بدون خدا همون رفتاریو باهات میکنه که تو با همون اسم صداش میزنی…

پس خدارو با زیبا ترین اسم ها صدا بزن…

میخوام یه تمرینی بهتون بدم :

نام های خدا ایناست..چند تاشو انتخاب کن و از این به بعد خدارو با همین اسم ها صدا بزن موقع مناجاتت …بدون که خدا با همون اسمی که صداش زدی بهت کمک میکنه..

 

ردیف عربی فارسی ابجد
۰۰۱ الرحمن بخشاینده ۲۹۸
۰۰۲ الرحیم مهربان ۲۵۸
۰۰۳ الملک پادشاه ۹۰
۰۰۴ القدوس مقدس ۷۰
۰۰۵ السلام درود ۱۳۱
۰۰۶ المؤمن اطمینان دهنده ۱۳۶
۰۰۷ المهیمن نگهدارنده ۱۴۵
۰۰۸ العزیز باشکوه ۹۴
۰۰۹ الجبار توانگر ۲۰۶
۰۱۰ المتکبر بسیار بزرگ ۶۶۲
۰۱۱ الخالق آفریننده ۷۳۱
۰۱۲ البارئ درست ۲۱۳
۰۱۳ المصور نگارگر ، صورتگر ۳۳۶
۰۱۴ الغفار همیشه بخشاینده ۱۲۸۱
۰۱۵ القهار فروکاهنده ۳۰۶
۰۱۶ الوهاب نیک بخشاینده ۱۴
۰۱۷ الرزاق همیشه روزی دهنده ۳۰۸
۰۱۸ الفتاح گشاینده (پیروزکننده) ۴۸۹
۰۱۹ العلیم داناترین ۱۵۰
۰۲۰ القابض میراننده ۹۰۳
۰۲۱ الباسط گستراننده ، فراخ کننده روزی ۷۲
۰۲۲ الخافض پست کننده ، خوار کننده ۱۴۸۱
۰۲۳ الرافع (به سوی خود) بالا برنده ۳۵۱
۰۲۴ المعز عزیزکننده ۱۱۷
۰۲۵ المذل خوارکننده ۷۷۰
۰۲۶ السمیع شنواترین ۱۸۰
۰۲۷ البصیر بیناترین ۳۰۲
۰۲۸ الحکم دادگر ۶۸
۰۲۹ العدل بینهایت عادل ۱۱۴
۰۳۰ اللطیف آنکه بر بندگانش لطف دارد ۱۲۹
۰۳۱ الخبیر آگاه‌ترین ۸۱۲
۰۳۲ الحلیم بسیار بردبار ۸۸
۰۳۳ العظیم بی‌انتها ۱۰۲۰
۰۳۴ الغفور بسیار بخشاینده ۱۲۸۶
۰۳۵ الشکور بسیار سپاسگذار ۵۲۶
۰۳۶ العلی بلند مرتبه ۱۱۰
۰۳۷ الکبیر بزرگ‌ترین ۲۳۲
۰۳۸ الحفیظ نگهدارنده ۹۹۸
۰۳۹ المقیت خوراک دهنده ۵۵۰
۰۴۰ الحسیب شمارنده ۸۰
۰۴۱ الجلیل بسیار گرانقدر ۷۳
۰۴۲ الکریم بسیار بخشنده ۲۷۰
۰۴۳ الرقیب نگهبان ، بیننده و آماده ۳۱۲
۰۴۴ المجیب پاسخگو ۵۵
۰۴۵ الواسع گسترده ، پهناور ۱۳۷
۰۴۶ الحکیم فرزانه ، بسیار خردمند ۷۸
۰۴۷ الودود دوست ۲۰
۰۴۸ المجید بسیار لایق ستایش ۵۷
۰۴۹ الباعث برانگیزنده مردگان ۵۷۳
۰۵۰ الشهید بیننده ۳۱۹
۰۵۱ الحق راست ، درست ۱۰۸
۰۵۲ الوکیل وکیل ۶۶
۰۵۳ القوى پرزور ۱۱۶
۰۵۴ المتین سخت (و نیز پاینده) ۵۰۰
۰۵۵ الولى دوست ، یار و نگهبان ۴۶
۰۵۶ الحمید ستوده ۶۲
۰۵۷ المحصى شمارنده ۱۴۸
۰۵۸ المبدئ نخستین آفریننده ۵۶
۰۵۹ المعید بازگرداننده ، دوباره زنده کننده ۱۲۴
۰۶۰ المحیى زندگی بخش ، هستی بخش ۶۸
۰۶۱ الممیت میراننده ، نابود کننده ۴۹۰
۰۶۲ الحی زنده ۱۸
۰۶۳ القیوم قائم به ذات پاینده ۱۴۶
۰۶۴ الواجد یابنده ۱۴
۰۶۵ الماجد بزرگوار ۴۸
۰۶۶ الواحد یکتای بی‌همتا ۱۹
۰۶۷ الاحد یگانه (خدایی جز او نیست) ۱۳
۰۶۸ الصمد بی‌نیاز ۱۳۴
۰۶۹ القادر توانا ۳۰۵
۰۷۰ المقتدر تعیین کننده (قضا و قدر) فراتر ۷۴۴
۰۷۱ المقدم فراپیش کشنده ۱۸۴
۰۷۲ المؤخر فراپس دارنده ۸۴۶
۰۷۳ الأول نخستین ، اول پدیدارکننده وجود ۳۷
۰۷۴ الأخر واپسین ، آخر فناکننده موجود ۸۰۱
۰۷۵ الظاهر آشکار (پدیدار ، هویدا) ۱۱۰۶
۰۷۶ الباطن پنهان ، همه دربرگیرنده ۶۲
۰۷۷ الوالی کاردار ۴۷
۰۷۸ المتعالی خود ستوده ۵۵۱
۰۷۹ البر نیکوترین ۲۰۲
۰۸۰ التواب همیشه توبه پذیر ۴۰۹
۰۸۱ المنتقم دادستان ۶۳۰
۰۸۲ العفو درگذرنده ، ناپدیدکننده گناهان ۱۵۶
۰۸۳ الرؤوف بسیار دلسوز و مهربان ۲۸۶
۰۸۴ مالک الملک فرمانروای جهان ۲۱۲
۰۸۵ ذوالجلال و الاکرام دارای شکوه و بخشش
۰۸۶ المقسط عادل ۲۰۹
۰۸۷ الجامع گردآورنده ۱۱۴
۰۸۸ الغنى توانگر ۱۰۶۰
۰۸۹ المغنى بی‌نیاز کننده ، بسنده ۱۱۰۰
۰۹۰ المانع بازدارنده ۱۶۱
۰۹۱ الضار آزار دهنده ۱۰۰۱
۰۹۲ النافع سودمند ۲۰۱
۰۹۳ النور روشنی ۲۵۶
۰۹۴ الهادی رهنما ۲۰
۰۹۵ البدیع سنجش ناپذیر ، آفریننده ۸۶
۰۹۶ الباقی ماندگار و واگردان نشدنی ۱۱۳
۰۹۷ الوارث وارث ۷۰۷
۰۹۸ الرشید راهنما ، آموزگار و دانای بی‌خطا ۵۱۴
۰۹۹ الصبور شکیبا ۲۹۸

….

.

از بین این 99 تا صفت که نام های خداست ..

تو چند تا صفتی که دوست داری تو زندگیت باشه رو انتخاب کن و از این به بعد همیشه بعد نماز خدارو با این اسم ها صدا بزن …

اسم هایی که من برای خدا از تو این لیست انتخاب کردم این هاست :

رزاق (چون نیاز دارم خدا بهم کمک کنه )

تواب (ببخشه منو)
حلیم (ممکنه بازم کج برم..میخوام خدا منو قضاوت نکنه)

وهاب( بخشش بی حساب…بدون اینکه گذشتمو ببینه)

رووف ( یه کاری کنه جبران کنم )

..

.

شما خدارو به چه صفتی بیشتر تو زندگیت میبینی ؟ و دوست داری با چه صفتی خدارو خدا بزنی ؟

تو قسمت نظرات بنویس و بگو چرا میخوای با این صفت صداش بزنی

..

.

یه تمرینی هم بهت میدم …این تمرین رو تو قسمت نظرات جوابشو نذار…ازت میخوام 20 تا معجزه ای که خدا تو زندگیت برات انجام داده رو تو یک کاغذ برای خودت بنویسی داشته باشیش…

بعضی وقت ها تو زندگی معجزه رخ میده..

راستش من دلیل اصلی که الان دارم گریه میکنم همینه…

تو دفتر نوشتم : 20 تا معجزه خدا تو زندگیم…

وقتی 20 تارو نوشتم و ارزیابی کردم….تعجب کردم…اخه در تموم این معجزات یه صفت خدا خیلی قشنگ نمایان بود..و اون هم صفت :

ستارالعیوب بودن خدا بود

1391272235552519

..

.

نوشته شده توسط داداش رضا

سلام مهربون . به سایت توبه و ترک گناه خوش اومدی..من رضا هستم اما بچه های سایت چون به من لطف دارن منو داداش صدا میزنن...خوش اومدی به سایت خودت..میخوام یه حرفیو بزنم از ته دلم...میدونی چیه ؟ هممون تو گذشتمون اشتباهاتی مرتکب شدیم..اما نباید نا امید باشیم .. ببین؟ شده به گناه هات فکر کنی؟ شاید وقتت پر باشه و کلا نتونی به یاد بیاری....اما تاحالا به پشیمونی بعد گناه فکر کردی ؟ شاید بگی داداش رضا من بار ها توبه کردم و توبه شکستم...میخوام توبه کنم اما سخته نمیتونم...جواب من : نگران نباش ! این سایت دقیقا برای همین ساخته شده که به تو امید و انگیزه بده برای تغییر ...باور کن هنوزم دیر نشده ! تو اراده کن باقیش با خدا...به سایت خودت خوش اومدی...من و همه بچه های سایت ورودتو به این سایت تبریک میگیم و از خدا میخوایم که همیشه پاک و سلامت باشی...سایتمونو دنبال کن 40tobe.com

وبسایت
 

خداوندا ؟

آنقدر من را قوی کن

که با قوی ترین دشمنم که خودم هستم

روبه رو شوم...

آمین ♥

۷۱ ديدگاه

 1. علیرضا گفت:

  چ عجب داش بالاخره سکوتو شکستی Big Smile
  گفتی خدا دیشب انقدر تو فکر خدا غرق شدم منی که استعداد شعر نوشتنم زیر صفره باورت نمیشه یه شعر چند بیتی در وصف خدا و خودم گفتم!!!! بعضی وقتا واقعا از صمیم قلبم فکر میکنم وقتی خدا رو دارم دگه چی میخوام البته این چیزی هم که من گفتم واقعا جمله سنگینیه و واقعا باید بهش برسی که وقتی خدا هست دنبال چی میگردی؟
  من خودم بیشترین صفتی که دوست دارم و همیشه ذکرش بهم آرامش میده ذکر یارحمن و یارحیم هستش خیلی این ذکر رو دوست دارم وبیشتر وقتا این ذکر رو میگم
  واقعا اینی ک میگم شعار نیست سواله ک چرا آدما در جست و جوی همه چی هستن غیر خدا در صورتی که منشا همه چیز خدا هستش خیلی واسم سوال شده؟؟؟؟؟ چراااا واقعا
  البته منم زمانی این طوری بودم بعضی وقتا سخته انعکاس خودتو تو آینه ببینی
  مرسی

  • سلام داداش.ممنون.
   ما عین ماهی هستیم که تو آب هی میگیم : کو آب …کو این آب؟ پس چرا نیست ؟ نمیبینم ؟
   دلیل غیبتم در سایت هم اینه که طبق بررسی هام به این مسئله پی بردم که اگه زیاد از گناه بنویسی بیشتر برای انجامش حریص میشی و در یک لحظه تصممیم گرفتم دیگه سایت نیام…یعنی خوب موقع از سایت دور شدم ..چون تا جایی که میتونستم خودسازی کردم و حالا که موفق شدم حرکت کنم دیگه نباید از گناه بنویسم و از گناه بشنوم…چند تا فیلتر گذاشتم تو زندگیم یکی نشنیدن درد و دل و یکی از گناه ننوشتم و گوش نکردن…دیگه باید دنبال زیبایی های زندگی بود (به خصوص تقویت عزت نفس ) …دوستانی که تازه به این سایت امدن پست های این سایت رو بخونن و وقتی تونستن تا 50 % گناهاشونو ترک کنن بیان تو کانال عزت نفس و رو عزت نفسشون کار کنن…این بهترین مکمل هست …عین یک بدن سازی که مکمل میده و طرف در طی 3 ماه غولی میشه برای خودش….ذکر های یا رحمن و یا رحیم برای عشق بازی با خداست و خیلی خوبه…توصیه میکنم خدارو با اسم های قدرت دهنده صدا بزنی..که اونو تو زندگیت تجربه کنی… رابطه تنگاتنگی وجود داره بین اون اسمی که خدارو باهاش صدا میزنی و رفتار خدا با تو…مدام بگو خدای رزاق تا پول از در و دیوار سرازیر بشه تو زندگیت…هر چند همه نام های خدا زیباست اما شما با یه نامی که دوست داری اونو تو زندگیت زیاد ببینی خدارو صدا بزن…من اینو تست کردم و دیدم… خدا به همرات

   • علیرضا گفت:

    سلام داداش
    مثال خیلی زیبایی زدی دقیقا همینه غرقیم در دریای رحمت الهی میگیم پس کجاست رحمت خدا.
    کار خوبی کردی داداش بعضی وقتا آدم باید با خودش خلوت کنه و کاراش رو دوره کنه ببینه کجاش درست بود و کجاش غلط کار عاقلانه ای انجام دادی.
    راجع به ذکر هم دقیقا زدی تو خال ذکری که میگم دقیقا حس عشق بازی با خدا بهت دست میده دگه استاد شدی ماشالله Big Smile
    باشه داداش ذکر های دگه هم حتما میگم مرسی.
    یا علی.

    • اکرم حسینی گفت:

     سلام آقا رضا، خسته نباشی خدا قوت.من تو کانال عضو شدم دو سه روزه، مطالبتون عالیه. تقریبا 1 سال بود زندگیم به حالت تهوع آوری تبدیل شده بود، من متاهلم و یه دختر دارم. تنها انگیزه هم برای ادامه زندگیم فقط دخترم بود، نمی تونم بگم مشکلم چی بود ولی درمانش رو فقط و فقط مرگ می دونستم.دو شب قبل از شب قدر دعا کردم، گریه کردم. از خدا خواستم یا منو ببخشه یا واقعا ازم راضی بشه و منو از این دنیا ببره. نیت کردم 3 شب قدر هم با التماس از خدا همینو بخوام، آخه مسئله من واقعا واقعا واقعا خیلی خیلی خیلی مهم و به آبروم بستگی داره، ترجیح دادم بمیرم تا خدا بی آبروم کنه.ازش خواستم یا حفظم کنه یا با آبرو از زندگیم بگذره، آقا رضا دختر من فقط 4 سالشه، فکرشو بکنید چطور یه مادر می تونه دعایی کنه که بچش بی مادر بزرگ شه.!؟ نمی خوام قصه ببافم فقط اینو بگم که تو کانال های مذهبی هم عضو بودم تا اینکه کتاب شما رو توی کانالی دیدم، همین طوری دانلود کردم شروع کردم بخوندش، نتونستم بزارمش زمین…..
     انگار یه انفجاری تو زندگیم اتفاق افتاد
     به قول شما، هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست! امیدوار شدم که خدا مهربان و خیری تو این آشنایی هست تا من راهمو پیدا کنم، تا بفهمم چطوری بندگی کنم و چطوری متوسل بشوم و چطوری درست شم، چطوری عزت پیدا کنم، و…..من راهمو پیدا کردم، از خدا خواستم کمکم کنه، از خدا خواستم منو با تمام اشتباهاتم بازم به عنوان بنده قبول کنه، از خدا خواستم خودشو به من بشناسونه. از خدا خواستم وقتی می رم به دیدارش پاک و با آبرو برم، همون طوری که پاک و با آبرو دنیا اومدم، از خدا عزت و آبرو خواستم، من از متوسلین حضرت عباسم، از این عباس بی دست خواستم، دستمو بگیره، الان بزرگ ترین فکر من این که بتونم خودمو درست کنم نه اینکه به فکر مردن باشم، گرچه من آدمی نیستم فکر کنم مردن راحته و آدم از این زندگی راحت می شه، نه فقط قضیه قابل گفتن نیست، شاید خیلی ها هم جای من باشند فکر کنند آخر خط همین مردنه! چون جایی واسه برگشت نیست، اما من فکر میکنم خدا خواسته منو با کانال شما هدایت کنه، امیدوارم این دنیا و اون دنیا خدا ازتون راضی باشه که حداقل منو هدایت کردید،اجرکم عند الله. دعای خیرم من از هر ساعت شبانه روز از الان تا قیامت پشت سر شماست، یا علی

   • عشق بزرگترین دروغ دنیا گفت:

    سلام داداش من برای این اومده بودم تو سایت که با یکی دردودل کنم ولی شما که گفتین نه گناه میشنوین ونه…………. تو خانواده کسیو ندارم که باهاش دردودل کنم با کسیم اونقدر راحت نیستم که همه چیزمو باهاش شریک بشم 13 سالمه ولی توی هیچ سایتی با اسم خودم نرفتم که مبادا کسی منو بشناسه در ظاهر ادم شادی هستم ولی دلم همیشه به خاطر گناهی که کردم پره حتی از اون گناه توبه هم کردم ولی بازم نمیتونم خودمو ببخشم میخوام یه نفر دلداریم بده

 2. فرانک گفت:

  ای خدا… ای بالاترین و زیباترین معبود..میدانم که هستی..ای هستی زتو.. میدانم که ناظری برهمه ی عالم..ای حضور غائب..پس دستگیرم باش در این تاریکای زمان..از سیاهی و نخوت برهانم وبه سوی طلوع ایمان راهنمایم باش.. بگذار تا در چشمه ی رحمتت..تن آلوده ی فانیم را بشویم و کبروخودپسندی را از خود دور سازم…نمیخواهم درگردونه ی زمان همچون گوی حقیری باشم که به هر سو میغلتد وبه هرروز چیز تن میدهد..”میخواهم آن باشم..که تومیخواهی”..پس معبودم..دستگیرم باش… این دعای همیشگی منه…به زبون خودم صداش میزنم بیشتر…ولی ذکر”یا رازق”،”یا الرحم الراحمین”و”یاستاالعیوب ویا غفارالذنوب”رو هم میگم بعد نمازام…ان شاءالله که خدا قبول کنه…خدا اووونقدری بزرگه که قابل تصور نیست..”خدایا…دلم به سان قبله نماست…وقتی عقربه اش سمت تو می ایستد..آرام میگیرد”

  “هیچ مشکلی وجود نداره که تو و خدا با هم نتوانید آنرا حل کنید…”

  • یا الرحم الراحمین…میگن اگه 7 بار بگی اینو بعدش خدا میگه : بگو بنده من..چی میخوای ازم…یادش بخیر یه مدت اینجوری خدارو صدا میزدم..اون اوایل

   • 1371 گفت:

    حتی ادمای که تا حالا بندگیش رو نکردن؟میگه بنده ی من, من که بنده اش نبودم ,یه چیزی شیطان تمام وجودمنو گرفته,قلبی ونوری واسم نمونده,حس میکنم همین صدا زدنم صدای شیطانه,کارامم همینطور,

    • شما خدارو اینجوری صدا بزن
     یا اله العالصین

     ..
     .
     حضرت موسى (علیه السلام ) در مناجات خود در کوه طور عرض کرد: یا اله العالمین (اى معبود جهانیان ).
     جواب شنید: لبیک (یعنى نداى تورا پذیرفتم ).
     سپس عرض کرد: یا اله المحسنین (اى خداى نیکوکاران ) همان جواب را شنید

     سپس عرض کرد: یا اله المطیعین : (اى خداى اطاعت کنندگان ) باز همان پاسخ را شنید.
     سپس عرض کرد: یا اله العاصین (اى خداى گنهکاران ).
     سه بار در پاسخ شنید: لبیک ، لبیک لبیک .
     موسى (علیه السلام ) عرض کرد: خدایا چرا، در دفعه چهارم ، سه بار پاسخم دادى ؟!
     خداوند به او خطاب کرد: عارفان به معرفت خود،

     و نیکوکاران و اطاعت کنندگان به نیکى و اطاعت خود، اعتماد دارند،

     ولى گنهکاران جز به فضل من ، پناهى ندارند، اگر از درگاه من ناامید گردند، به درگاه چه کسى پناهنده شوند؟!.

     • میلاد گفت:

      سلام داداشی
      من با صفت حکیم بودنش و یا ولی العفو خدا رو صدا میزنم
      چون به این باور رسیدم که اگه دستمم شکست خدا چون دوسم داشته این کارو کرده
      راستی pv تو فعال کن سوالامونو بپرسییییبمممم

 3. فرانک گفت:

  نمیخواهم در گردونه ی زمان.. همچون گوی حقیری باشم که به هر سو میغلتد و به هر چیز تن میدهد.. میخواهم آن باشم.. که تو میخواهی…….
  این قسمت رو اشتباه تایپ کرده بودم که اصلاحش کردم.. Smile

 4. ناشناس گفت:

  « یا اللهُ یارحمنُ یارحیمْ یا مقلبَ القلوبْ ثبِّت قلبی علی دینِک »

 5. ناشناس گفت:

  همشونو دوست دارم … همه اسامی رو میگم…
  من سعی میکنم اسماءالحسنی رو گوش کنم و با عشق بخونم…
  همون که ماه رمضونا قبل اذان پخش میکنه…

 6. ناشناس گفت:

  ان شاءالله موفق باشید.
  یاعلی

 7. مسافر گفت:

  همه نامهای خداوند زیباست
  ولی وقتی این پست خوندم از صمیم قلب داداش رضا رو دعا کردم که ایشالله به زودی زود یه خبر خوشی بشنونه و مشکلاتش حل بشه
  یا حق.

 8. مریم گفت:

  سلام به همه
  من خدا رو اکثرا خدای بزرگ و مهربون صدا میزنم
  ی سوال:
  یکی که اوایل راه هم باشه میتونه رو عزت نفسش کار کنه یا باید گناهاشو ترک بعد؟

  داداش رضا انشاالله همیشه شاد و سالم و موفق باشین

  خدایا کاری کن جوری بشیم که تو راضی باشی

 9. طغیانگر گفت:

  من عاشق خدامممممممممممممممممممممممم عاشق مست و حیرون خدام سرگشته و شیدا و محب خدام خدا بی نظیره خیلیییییییییییییییییییییی دوسم داره خیلی نازنین دلبرمه بی بدیله کرشمه های خدا از سر و کول تمام عالم میریزه و مستانه مستشم مست میترسم میلرزم متحیر و حیرون و سرگشته میشم اما دوست میدارم دوستم میداره
  زیباترین اسمی که مستش میشم ( الله ) هست به نظرم کاملترین و زیباترین اسم خداونده انگار خود خودشو صدا میزنی مستقیم به وجود بی کران خدا متصل میشی همه صفات رو توش متجلی میبینم بعد این اسم (خدای امام حسین) صداش میزنم حسی بیکران به وسعت روح امام حسین تمام وجود آدم رو فرا میگیره خدا همنجور که امام حسین صداش زد جوابت رو میده مست و عاشق میشی بعد از این دو اسم ( ربّی ) خیلی احساس منحصر به فردی بهم میده چون حس میکنم خدا فقط مال منه چون معنیش یعنی خدای من خدای خودم و پشتیبان بینظیریه چون معنی دیگش اینه یعنی خدایی که مربی و آموزگار و آموزش دهنده منه و این حس خیلی زیباییه که خدا آموزشم میده خودش مستقیم تمام صفات زیبایی که تمام معلمها دارن تمام علمی که همه معلم ها دارن در خداس و این خدای کامل و بی انتهای عالم تنها و تنها مربی و آموزگارمه خیلی حس لطیفیه در و دیوار و آسمون و زمین همه و همه با هن حرف میزنن احساس دارن بخوام بنویسم ساعت ها میتونم از احساسات تمام اشیاء و حیوانات و جانداران و آسمونها و زمین بنویسم مستانه با اشتیاقی وصف ناپذیر همه چیز رو توصیف کنم خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شکرت عاشقانه عاشقٍ عاشق تو بودنم

 10. sadat گفت:

  سلام
  من همیشه قسمت اول دعای معراج رو گوش میدم بیشتر صفات خدا رو میگه زیاد معنیاشونو نمیدونستم ولی چیزایی که تو زهنم میومد یا توابو یا رحیم یا علیمو یا غفور یا رازقو یا شکور یا واهبو یا وهاب… نمیدونم برا دیگران چه حسی داره برا من همه چیزه … بیشتر سالها اعتکاف میرفتم یه سالم اعتکاف حرم رفتم و معجزه شد تو زندگیم ولی من قدر ندونستم بهترین روزای زندگیم بودن امسال نمیشه البته خدا حق داره چی شده خدا منو تنها گذاشته یا من خدارو.. من ننوشتم ولی الان که به معجزاتش ولطفاش فکر میکنم دلم پر میشه از غصه و چشام از اشک .. من چیکار کردم با خودم Cry … الهی شکرت
  یا علی

 11. گمنام گفت:

  اللهم اهدناالصراط المستقیم الصراط الشهداوالصدیقین…
  سلام..من خداروبنا به حالم صدامیزنم مثلا توکاری ناتوان باشم یاقادر.سردرگم باشم یانورالمستوحشین فی ظلم…….
  یالااله الاانت.یامدبرالامور،یامسبب الاسباب،یانورالمستوحشین فی ظلم،یانوریاقدوس یااول الاولین یاآخرالاخرین،یاستارالعیوب یاغفارالذنوب،یااله العالمین،یااله العاصین ویاارحم الراحمین….

  • ناشناس گفت:

   خیلی زیبا بود.
   از همه بچه های سایت و شما و بویژه داداش رضا که سازنده سایت 40tobe هستند سپاسگذارم که این محیط خوب و سالم رو بوجود آوردین که به آدم ها انگیزه و امید بدین .
   ان شاءالله خدا بهترینها رو به شما و من عنایت کنه..
   Smile
   عیدتونم مبارک

 12. فرانک گفت:

  سلام….
  مریم جان همین که رو عزت نفست کار کنی.. باعث میشه که گناهم نکنی..
  شخصی که عزت نفس بالایی داشته باشه.. در شان خودش نمیبینه که خودشو به گناه آلوده کنه..
  کار کردن رو این دو همزمان با هم امکان پذیر و بهترم هست که با هم انجام بگیره …
  … وقتی میخوای گناه کنی با خودت میگی این کار به عزت نفسم لطمه وارد میکنه و بی خیالش میشی …

 13. فرانک گفت:

  من ذکری که شب قدر توی جوشن کبیر خونده میشه رو خیلی دوست دارم..
  “سبحانک یا لا اله الا انت.. الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب”
  این ذکر به من آرامش عجیبی میده ..و حس میکنم که واقعا خدا منو می بخشه و از آتش جهنم دورم میکنه..
  همیشه بعد از نماز ام و گاها توی قنوت این ذکر و میگم.
  خیلی دوسش دارم این ذکر رو…

 14. محمدرضا گفت:

  سلام داداش رضا

  نوشته هات مثل همیشه عالیه

  خیلی ازت ممنونم که توبه کردی و ما جوونا رو به توبه دعوت میکنی

 15. تبسم چهره گفت:

  یا الله، یا حی، یا نور، یا ارحم الراحمین..
  تو خلوت شبانه و همینطور زمانی که به حضور خدا شدیداً نیاز داری، این تیکه آغازین آیه الکرسی عجیب می چسبه..
  الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنه و لا نوم له ما فی السماوات و ما فی الأرض..

 16. تبسم چهره گفت:

  مرحوم دولابی:

  ♻ تا می گویم شما آدم خوبی هستید، شما می گویید خوبی از خودتان است و خودتان خوبید.

  خدا هم همین طور است..
  تا به خدا می گویید خدایا تو غفّاری، تو ستاری، تو رحمانی و… . خدا می فرماید خودت غفّاری، خودت ستّاری، خودت رحمانی و… .

  کار محبت همین است..

 17. محمدرضا گفت:

  سلام داش رضا خواهش میکنم کمکم کن گرفتار استمنا بودم که یهو یه فهمیدم گناهه و به مدت دو سال خورده ای با انگیزه ی زیاد این کار رو ترک کردم و توبه کردم ازش تو این مدت فقط دوبار انجام دادم ولی در مجموع خیلی دوران خوبی بود تصمیم گرفته بودم هیچ گناهیی انجام ندم و معصومانه زندگی کنم اما متاسافانه نزدذیک یک سال است که برگشته و هرچقدر میخوام انجام ندم نفس اماره داره منو بی چاره میکنه اوایل هفته ای یکی دوبار انجام میدادم الان این اواخر یه روز در میون که روزایی که انجام میدم سه چهار بار میشه متسافانه خیلی دلم میخواد برگردم به ایام پاک بودن اما این کار واقعا سخته و تصاویر مستهجن تاثیر بدی انجام داده متسافانه با این که اعتقاد به بخشش دارم اما اگر توبه کنم میگم مثل توبه اول نمیشه به خاطر اینکه این تصاویر خیلی بد روی من تاثیر گذاشته در ضمن تا ماه رمضون باید این کار رو ترک کنم وگرنه باعث باطل شدن روزه ام میشه تابه حال به خاطر این مورد دوبار کفاره بهم واجب شده و واقعا بد مصیبتیه خواهش میکنم جوری به من امیدواری بده که اب از جوی رفته رو برگردونم وگرنه اگه همین جوری پیش بره روز به روز گناهام زیاد تر میشه

  • داداش محمدرضا سلام.
   اول ازهمه میخوام بگم سعی کن حتما آروم باشی و استرس رو بذاری کنار.
   الان تمرکزت کاملا رو گناهه. پس دیگه اصلا به ترکش فکر نکن.
   چون همش داری به خودت میگی که مبتلایی و باید ترک کنی. و این بهت صدمه میزنه.

   راه میانبری برای ترک گناه شاید وجود نداشته باشه.
   الان فقط و فقط و فقط باید رو خودت و عزت نفست کار کنی.
   بیا تو کانال و حتما پی گیر باش.

   موقعی که بهت فشار اومد، هی تو دلت نگو: نه نه نه نه نباید انجام بدم!!!
   اینطوری بگی مطمئن باش انجام میدی.

   باید به قول داداش رضا ذهنتو گول بزنی.
   باید بگی باشه بذار یکی دو ساعت دیگه انجام میدم!
   بعد دو ساعت بگی الان حوصله ندارم بذار فردا انجام میدم!
   فردا بگی الان اگه انجام بدم، حوصله حموم ندارم!!
   بمونه چند روز دیگه!

   یادت باشه که با خودت دعوا نگیری. مهربون باش با خودت.

   شاید اولش خیلی سخت باشه برات اما موقع فشار گناه،
   همش موفقیت هاتو به یاد بیار و به خودت بگو تو از پس سخت تر از اینام بر اومدی. فکر اون 2سال پاکیت باش.

   هروقت فشار اومد بهت، سعی نکن که مثلا کاری کنی فشار نیاد بهت یا فشار رو کم کنی!!! بدتر میشه.

   از فشار، اعراض کن. یعنی میبینی داری آتیش میگیریا ولی به روی خودت نیار و به کارات برس.

   دوستم همیشه میگفت” ترکیدم ولی به روی خودم نیاوردم” Yes به این میگن اعراض یعنی رو برگردوندن.

   و اگه خدایی نکرده انجامش دادی، بعدش به خودت فحش نده و نگو بی عرضه.
   حتی همون وقت هم روزای پاکیتو دست کم نگیر و بخاطرشون خداروشکر کن! شاید خیلی سخت باشه اما غیر ممکن نیست.

   درسته انجامش دادی ولی دیگه توش نمون و هی یا اوری نکن برای خودت. راهتو ادامه بده.
   از هرچی حرف بزنی زیاد میشه!

   پس برای خودت از پاکی حرف بزن و به پاکی فکر کن تا زیاد شه!
   نه اینکه همش بگی ترک ترک ترک.

   من خودم مبتلا نبودم و نمیدونم این حرفام چقدر میتونه کمکت کنه. اما با همین حرفا تونستم به همون دوستم کمک کنم و الان 5 ماهه که پاکه Rose

   راااااستی استرس ماه رمضون هم نداشته باش.
   خدا خودش اونجا کمکت میکنه.

   موفق باشی.

 18. سلام به همه ی دوستای عزیزم…
  تولد امام علی(ع)رو به همه ی ابجی ها و داداش ها
  و روز پدر و مرد رو به داداش های سایت تبریک میگم Smile

  Rose

 19. ★m★ گفت:

  تولدت مبارک داداشم..ایشالا 120 ساله شی و سایت همیشه بالا سر ما باشه.. Smile

 20. محمد تنها گفت:

  محمد تنها: من دوست دارم خدا رو با صفت جمال صدا بزنم چون زیبایی خیلی واسم مهمه?

 21. ... گفت:

  الودود و الرحیم و الرشید و الخبیر…

 22. نفس گفت:

  الهی:پشت دیوار گناهانم بنویس، جوانی…
  خیلی زیباس این جمله ،،،امیدوارم از این به بعد از جوونیمون به نحواحسنت استفاده کنیم چون زود میگذره ….

  Rose Rose Cake Present
  داداش رضا تولد ۲۴ سالگیت مبارک … امیدوارم بهترین لحظات و خاطرات خوب زندگیت امسال و به دنبالش در اینده واست رقم بخوره….
  و واسه همه ما دعا کنی چون تغییراتی که در تفکر و منش تو بوجود اومده قطعا خدا نگاه ویژه ای بهت داره … Rose

 23. Sadat گفت:

  سلام
  تولدتون مبارک باشه داداش رضا Smile

 24. zhila گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم

  میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟؟؟؟
  گفت داری به دنیایی میری که غرورت رو میشکنن و به احساس پاکت سیلی میزنن
  نکنه ناراحت بشی…
  من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم تا ببخشی
  خنده گذاشتم، تا بخندی….
  اشک گذاشتم، تا گریه کنی…
  و
  مرگ گذاشتم، تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن نداره….
  پس خوب باش و خوبی کن…..

  ” تولدت مبارک ”
  Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose

 25. حدیث گفت:

  سلام
  خیلی زیبا بود!!من یا ودود خیلی دوست دارم!

 26. مریم گفت:

  داداش رضا خب چرا همون مطالبی که درباره عزت نفس توی تلگرام میذارینو تو سایت نمیذارین تا ماهم بخونیم؟

 27. مریم گفت:

  سایت چرا امروز قطع شده بود؟

  • بازدید سایت رفته رو روزی 20 هزار نفر و از طرف سرور بهم اخطار دادن که ممکنه حذف بشه چون به سیستمشون فشار اومده و میگه باید ارتقا بدی و سرور مجازی بگیری… سایت داشتن خیلی پر هزینست…وبلاگ رایگانه ولی…من از وبلاگ بدم میاد وگرنه کوچ میکردم تو بلوگفا…وبلاگ محدوده ولی سایت خوبه و میشه بازدید رو جهانی کرد..این سایت الان کلی بازدید از خارج از کشور به خصوص امارات و قطر و کشور های عربی داره…(چون ایرانی زیاد داره…و جالبه بدونید با این که سنی هستن سایت رو دنبال میکنن..این باعث افتخاره)

 28. مریم گفت:

  تولد داداش رضا مبارک Present Rose Dead Rose Rose Rose Cake Music Note

 29. دوستان دمتون گرم که تولدمو تبریک گفتید.برام دعا کنید روز به روز به عقلم اضافه بشه و بتونم دانسته هامو عمل کنم. Broken Heart Heart Rose

 30. مریم گفت:

  داداش ایشالا روز به روز موفق تر و شادتر باشین و به همه ارزوهاتون برسین
  داداش اگه فراخوان بدین بچه ها واسه هزینه های سایت کمک میکنن
  قرار نیست که همه هزینه ها رو دوش شما باشه
  این سایتیه که همه بهش احتیاج داریم
  اگه میشه شماره کارتتون رو تو سایت بذارین

 31. هستی گفت:

  سلام دوستان وقتتون بخیر.من دختری 22ساله هستم دیروز گناهی انجام دادم که واقعا منو ب هم ریخته عصابم داغونه سردرد گرفتم نمیدونم چیکارکنم

 32. تبسم چهره گفت:

  طلب کمک کردن از سمت کسی که تو مسیر پیشرفته اما بنا به هردلیلی خسته شده پذیرفتنی و قابل هضمه اما از گناه گفتن اون هم توی جمع نه،چون کمترین اثرش بی انگیزه کردن و سست کردن پای رفتن بقیه ست تو مسیر موفقیت در ترک..
  هر گناه یک حرمتی داره یعنی خدا یه خط قرمز کشیده که اگه ما پامون رو از اون خط فراتر بذاریم،اون حریم رو شکستیم..
  حریم شکستن در خفا یه چیزیه و جار زدن این جسارت و جری کردن خود و بقیه یه چیز دیگه ست..
  جار زدن تجاوز به حریم خدا نه گفتنیه و نه شنیدنی..
  بچه ها بارمون همینطوریش سنگین هست،بیخود و بی جهت سنگین ترش نکنیم..شوخیش نگیریم..
  و من یعمل مثقال ذره شرّاً یره..

 33. یک دختر گفت:

  سلام به همه دوستان.من همین الان خیییلی اتفاقی با این سایت آشنا شدم.وای بچه ها فکر نکنم هیچکدومتون به اندازه من گناهکار باشه.حالم از خودم بهم میخوره.همیشه استرس دارم هیچوقت آروم نیستم.خوش به حاله خیییلی هاتون.خدا خیییلی از من دوره.ازش خجالت میکشم.فقط خدا میدونه چه روحه بدی دارم.خدایا خودت کمکم کن حالم از این زندگی کردنم بهم میخوره.این دنیا ارزش نداره زندگی همین دو روز نیست.حتی ازش خجالت میکشم که برم طرفش.غلط کردم خدا.اصلا آروم نمیشم.خدا ازم دور شده.فکرم کثیف شده.من ماله این کارا نیستم خودت میدونی خدا .کمکم کن.به بزرگیت قسمت میدم منو از این کثافتی که افتادم توش درار.

 34. هستی گفت:

  سلام مرسی گلم.ازهمگی ممنون. من هرکاری میکنم ازفکرش بیرون نمیرم الان با اینکه سرکارم ولی حین کار میاد توذهنم.

  • معمار کوچولو گفت:

   سلام هستی جان خوش اومدی شما و همه دوستای تازه.
   اینجا یه دور همی برای بهتر شدنه. فراز و نشیبایی رو طی کرده تا به نتیجه های درخشان رسیده.
   هستی راز موفقیت تو بهتر شدن، فراموشی خطاست نه به این معنا که ولش کنی به حال خودش.
   به پست های مربوط به چله ها سر بزن. بخون و برای خودت چله بگیر. هستی خدا تو حدیثی میگه: Heart اگر آندسته از بندگانم که از من رویگردانند میدانستند که چقدر مشتاق دیدارشان هستم هر آینه از شوق جان میباختند Heart میدونی یعنی چی یعنی خجالت کشیدن واسه رفتن سمت خدا خود خود عملیات انتحاریه تو اینطوری خودتو داغون میکنی پس برو سمتش خدا ستارالعیوبه اشتباهاتو به کسی نشون نمیده خدا عادله ذره ای کارو بی جواب نمیزاره اماااا اگر توبه کنی و از عمق وجود بری سمتش بدیهاتو به خوبی تبدیل میکنه این یعنی آخر رحمان الرحیم بودن. صفات عالیه در خدا به کمال و تمامه دختر خوب. از همه مهمتر میگه مارو دوست داره پس راه بیفت.
   هستی ما هیچکدوم فارغ از اشتباه نبودیم و نمیتونیم ادعا کنیم که الانم نیستیم. اماا اینجا همه یه جورایی بهتر شدن این لطف خداست وقتی اومدی حتما خودش دستتو گرفته آورده شک نکن!!!
   توصیه میکنم اول نماز اول نماز اول نماز اگر انجام بدی با پوست و گوشتت درک میکنی چرا.. نمیدونم دینت چیه ولی اگر مسلمونی اول نماز بعد آرامش قرآن و ائمه. تو راه سخت باید متوسل شد تا پیمودنش آسون بشه..
   شاید حرفام برات ملموس نباشه اما حس کردم این ازم برمیاد و وظیفه دونستم بگم شاید به کار کسی بیاد از دوستای تازه.
   اینجا قانونه از گناه و اعتراف گفته نشه به دلایلی که اگر تحقیق کنی متوجه میشی. به نظرم خوندن پستا خیلی کمکت میکنه.
   شراب بهشتی یه مجموعه داره صوتی فارسی یه سری سوره های قرآن دانلودش هم تو سایتش رایگانه.
   خدا یار و یاورتون.
   یا علی

 35. هستی گفت:

  من دیروز اتفاقی سایت شمارو پیداکردم.خوشحالم ک باهاتون اشنا شدم.آقارضا تولدتون مبارک

 36. معمار کوچولو گفت:

  سلام به داداش رضا
  اول از همه تولدت مبارک. ایشالا خدا رو در بند بند زندگیت حس کنی و باهاش بری جلو. آمیــــــــــن
  داداش با ترس و لرز سایتو باز کردم نکنه باز نشه.. شکر که سر پاست. داداش یه گوشه سایت حمایت بزار و شماره حساب لطفا میدونی چرا مثلا من خودم این تایمی که اعلام کردی دستم خالی بود اما اگر شماره حساب باشه یا درگاه هر وقت بتونم واریز میکنم در حد توانم.
  خدا پشت و پناه همگی یا علی

 37. سمانه هستم گفت:

  راستی ابجی هستی یه چیزی یادم اومد بهت بگم.
  حالا که توبه کردی و میخوای جبران کنی، به احتمال زیاد
  خواب هات به هم میریزه یعنی خوابهای بد میبینی…
  نمیدونم شاید کسی هم باشه که اینطوری نباشه و بعد از توبه همش خواب خوب ببینه.

  میخوام بگم بهت اصصصصصلا به این خواب هات اهمیت نده. اینا کار شیطانه. فقط و فقط میخواد بترسوندت و دلسردت کنه. میخواد نا امیدت کنه تا تو دلت بگی من که توبه کردم پس خدا حتما منو نبخشیده که داره اینطوری عذابم میده!!! نه!!!
  چون شیطان تو بیداری زورش بهت نمیرسه، میاد تو خوابت اذیتت کنه.

  خارش های شدیدی رو هم که وقت نماز حس کردی ازش اعراض کن. هی خارش بدی بدتر میشه و حواستو پرت میکنه. اینم کار شیطانه.
  پس نجنگ. فقط بی اهمیت باش. و اصلا با این اوضاع خودتو نباز.

 38. fereshte گفت:

  سلام.خسته نباشی داداش رضا.من نامهای ستارالعیوب و الرحمن خیلی دوست دارم.

 39. عشق بزرگترین دروغ دنیا گفت:

  سلام اگه حرفهای منو خوندید لطفا کمکم کنید تا از این عذاب وجدان راحت بشم ازتون خواههههههههشششش میکنم Big Frown Frown

 40. mza گفت:

  سلام من یه یکی دو ماهی هست که باسایت شما آشنا شدم مطالبتون رومی خونموخیلی هم تاثیر داشته ولی برای توبم یه مشکلاتی دارم که دوس داشتم ازمشاوره شما استفاده کنم ولی شما لینک عضویت داخل سایتوبرداشتین من چیکارکنم؟؟؟؟؟؟؟؟

 41. اکرم حسینی گفت:

  سلام خدمت شما

 42. raha گفت:

  سلام اقارضا
  من دختری هستم که نزدیک به هفت ماهه باحجاب یعنی چادری شدم و روند اینکه بخوام چادری بشم 4ماه طول کشید و من کل این 4ماه رو فقط گریه میکردم و برام سخت بود اما الان بیشتراز اون چه که بقیه فکرشو بکنن عاشق چادرمم بعد چادری شدنم کلی طعنه و توهین شنیدم اما سفت چادرمم رو نگه داشتم و به اینکه اینو دارم و عاشقشم افتخار میکردم و میکنم
  ولی اقارضا من هنوز نمیتونم نمازبخونم یعنی شیطونه گولم میزنه دعاکنید بتونم و خدا بهم قدرت بده بتونم نمازمم سروفت بخونم و نماز خون بشم باتشکر

 43. مختار گفت:

  سلام
  رهایی امکان ندارد
  اسیر که شدی باید کسی وثیقه بگذارد برای آزادیت
  من اسیرم
  من اسیر خودمم
  در حبس نفس
  رهایی غیر ممکن است جز با وثیقه

  به حضرت زهرا بگین برای من وثیقه بگذارد در پیش خدا تا مرا رها کند از شر نفس
  من نمیتونم
  آغا نمیتونم
  زورم نمیرسه
  نمیتونم شیطان را شکست بدهم
  زورم بهش نمیرسه
  به علی بگید یه کاری بکنه
  کار من از این حرفا دیگه گذشته
  من دیگه یه مهره سوخته ام

  آهای خدا
  چی از جونم میخوای
  من زورم به شیطان نمیرسه
  به دینت به مذهبت نمیرسه
  تو یه کاری بکن
  مگه نگفتی همه مطیع فرمان من اند
  خواه ناخواه
  پس کو این اطاعت

  همش دست مولاست
  تا علی حرفی نزنه
  سنگ از سنگ تکون نمیخوره
  تو کاری بکن مولا

  تو که از این دل بی صاحب من خبر داری بامرام
  تو دیگه چرا گرو کشی میکنی با معرفت

  این قدم
  اول
  را
  من
  نمیتونم
  بر
  د
  ا
  ر
  م

  تو قدم اول را بردار
  میبینی که من نمیتونم

  یه کاری بکن دارم از دست میرم
  تا زنده ام

  یا غیاث المستغیثین

 44. یا زهرا گفت:

  سلام
  مطالب خوبی گذاشتید
  سایت جالبیه
  درود بر شما

 45. یا زهرا گفت:

  برادر من 7 سال بر نفسش مسلط شده.و منم 15 ماه این توفیق را داشتم

  تنها راه سعادت و رستگاری قرآن واهل بیت است
  روزه مستحبی بسیار مفید است
  احسان به والدین و دیگران
  نماز شب
  اینها در این راه شما را مصون نگه میدارند
  تا زمانی که فرق بین حق وباطل را ندانید راه بجایی نمیبرید
  همانطور که خوارج با این همه عبادت و ترک معاصی راه بجایی نبرد.

  نسبت به حلال و حرام و حق و حقوق حساس باشید
  بخشنده باشید
  نسبت به مال دنیا دلبسته نباشید
  شیطان زیرک تر از آن چیزی ست که تصور کنید اما ضعیف است
  با کشتی نجات (امام حسین(ع) ) از این مرداب خودتان را رها کنید
  سعی کنید زودتر ازدواج کنید

  التماس دعا

 46. فاطمه دیگرش گفت:

  سلام. من از امروز 18 مرداد 95 ترک گناه فکر بیخود، از دست دادن زمان عمرم و غفلت و خود ارضایی را با هر لحظه مطالعه و زندگی مفید پیش به سوی خدا جایگزین میکنم….از آینده هیچ نمیدانم اما حس میکنم که هست و حس میکنم مرهم درد من از خودم خواهد بود…از خودم به او پناه میبرم تا زمانی که رام شوم و قلبم ازین سیاهی ها کنده شود تا بهتر ببینم دلیل بودنم را….خدایا به هر قدم راهم شک دارم ….. خدایا نه دنیا را دارم نه آخرت…. خدایا کمکم کن مرا به نور هدایت کن تا آنگونه زیستنی کنم که تو خواهی

دیدگاه خود را بیان کنید


دونستن قدرت نیست !!! عمل کردن به دونسته ها قدرته

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

خداوندا

آرامشی عطا فرما تا بپزیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی كه تغییر دهم آنچه را که میتوانم

و دانشی كه تفاوت این دو را بدانم

آمین... ♥♥

lk ♥♥ خدایا ! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم ♥♥