خدا توبه پذیر و مهربان است

خدا توبه پذیر و مهربان است

حدیث اول
ای فرزند آدم سه مرحمت به تو نمودم :
پنهان نمودم از تو چیزهایی را که اگر خانواده ات علم به آنها پیدا می کردند ، هرگز تو را پنهان نمی نمودند.
به تو وسعت در رزق و روزی دادم ، آنگاه از تو قرض خواستم برای خودت ، اما تو چیزی پیش نفرستادی.
هنگام مرگ به تو اجازه دادم در ثلث مالت تصرف کنی اما تو چیزی پیش نفرستادی.
..

.
حدیث دوم
ای فرزند آدم هر زمان که مرا بخوانی و به من اُمید داشته باشی تمام آنچه که برگردن توست می بخشم و اگر به وسعت زمین همراه با گناه به پیش من آیی ، من به وسعت زمین همراه با مغفرت به نزد تو می آیم ، مادامی که شرک نورزی ، و اگر مرتکب گناه شوی بنحوی که گناهانت به مرز آسمان برسد سپس استغفار کنی ، تو را خواهم بخشید.
..

.
حدیث سوم
ای فرزند آدم همانا من بی نیازی هستم که محتاج و فقیر نمی شوم. مرا اطاعت کن ، تو را بی نیاز کنم که محتاج کسی نشوی.
ای فرزند آدم من زنده ای هستم که نمی میرم ، مرا اطاعت کن ، تو را نیز زنده ای قرار دهم که نمی میرد.
ای فرزند آدم همانا من به شیء می گویم چنین و چنان شو ، تو نیز مرا اطاعت کن  ( به چنان قدرتی ) تو را می رسانم که به هر چه بگویی چنین و چنان شو ، می شود.
..

.
حدیث چهارم
ای فرزند آدم حاجت از من می طلبی ولی من بر آورده نمی کنم ، چرا که به منافع تو آگاهم ( و می دانم این را که از من می خواهی ضرر به تو می زند ) سپس تو نسبت به خواسته ات اصرار می کنی ، در نتیجه آنچه که می خواهی به تو می دهم. آنگاه از همان داده هایم بر معصیت و گناه کمک می جویی. پس اراده می کنم که آبروی تو را بریزم و تو دست به دعا بلند می کنی و من آبروی تو را حفظ می کنم. چقدر با تو با خوبی برخورد کنم و تو چقدر با بدی و زشتی با من معامله می کنی.
نزدیک است نسبت به تو به گونه ای خشمگین شوم که بعد از آن هیچگاه راضی نگردم.
..

.
حدیث پنجم
ای فرزند آدم چرا انصاف نمی دهی ؛ من بوسیله  نعمتهای خود ، محبوب تو می شوم و تو بوسیله گناهان در نزد من مبغوض می شوی ، خیر و رحمت من به سوی تو نازل می گردد و شرّت به سوی من بالا میاید و پیوسته فرشته ای بزرگوار در هر شب و روز برایم عمل قبیحت را گزارش می دهد.
ای فرزند آدم اگر وصف خود را از دیگری بشنوی و حال آنکه ندانی مورد نظر ، خودت می باشی هر آینه نسبت به چنین فردی خشمگین خواهی شد.
..

.
حدیث ششم
ای فرزند آدم در آنچه که به تو امر نمودم مرا اطاعت کن و آنچه صلاح توست به من نیاموز.
ای فرزند آدم لحظه ای در صبح مرا یاد کن و لحظه ای در عصر ، هرچه خواهی به تو می دهم.
..

.
حدیث هفتم
از حضرت علی ( علیه السلام ) نقل شده که فرمودند بی توجهی در نماز اختلاسی است از شیطان ، پس بپرهیزید از بی توجهی در نماز ، زیرا که خداوند تبارک و تعالی به بنده روی می آورد هنگامی که نماز می خواند و وقتی بی توجه شد خداوند می گوید :
ای فرزند آدم از چه کسی روی برمی گردانی سه مرتبه این سخن تکرار می شود و آنگاه که مرتبه چهارم بنده بی توجهی کرد خداوند او را اعراض می کند .

.
حدیث هشتم
ای فرزند آدم در هر روز رزق و روزی می رسد و حال آنکه تو غم روزی می خوری و حال آنکه از عمرت کم می شود ولی تو محزون نمی شوی ، به دنبال چیزی هستی که تو را طاغی و یاغی می کند و حال آنکه در نزد تو چیزی است که کفایت امرت را می نماید.
..

.
حدیث نهم
ای فرزند آدم مرا در پیشگاه مردم یاد کن در این صورت تو را یاد خواهم کرد در پیشگاهی که بهتر از پیشگاهی که تو مرا یاد کردی باشد.
..

.
حدیث دهم
ای فرزند آدم مرا در حال خشم و غضب یاد کن در این صورت تو را در حال خشم و غضب خود یاد می کنم و بر تو سخت نخواهم گرفت در وقتی که سخت خواهم گرفت.
از یاری رساندن من راضی باش زیرا یاری دادن من به تو بهتر از یاری دادن خود برای خودت می باشد.
..

.
حدیث یازدهم
ای فرزند آدم خود را برای بندگی من مهیّا نما در این صورت قلب تو را بی نیاز خواهم کرد و تو را بسوی خواسته هایت واگذار نخواهم کرد و بر من واجب خواهد بود که حاجت تو را بجا آورم و قلب تو را مملو از خوف و ترس از خود می کنم و اگر برای بندگی من خود را مهیّا نسازی ، قلب تو را مشغول به دنیا خواهم کرد سپس حاجت تو را بجا نخواهم آورد و تو را به خواسته هایت واگذار خواهم کرد.
..

.
حدیث دوازدهم
ای فرزند آدم به اراده من است که آنچه برای خود می خواهی و اراده می کنی ، و به قدرت من است که واجبات مرا اداء می کنی و به وسیله نعمت من بر معصیت من قدرت پیدا کرده ای. تو را انسانی شنوا و بینا و قوی قرار داده ام. هر نیکی که به تو برسد از جانب خدا است و هر بدی که به تو برسد از ناحیه خودت می باشد و آن به خاطر این است که من سزاوارتر از تو هستم نسبت به نیکی هایت و تو از من سزاوارتر هستی نسبت به بدیهایت ، و آن بخاطر این است که من از آنچه انجام میدهم بازخواست نمی شوم ، هر آنچه که تو خواستی برایت منظم و مرتب نمودم.
..

.
حدیث سیزدهم
ای فرزند آدم هرگونه که می خواهی باش ، همانگونه که وام می دهی همانگونه نیز وام می گیری ، هر کس به رزق قلیل الهی رضایت دهد خداوند عمل خوبِ کم او را قبول می کند و هر کس به حلال اندک راضی باشد مؤنۀ او سبک خواهد شد و کاسبی او پاکیزه خواهد شد و از حدّ و حدود گناهان خارج خواهد شد.
..

.
حدیث چهاردهم
ای فرزند آدم هر روز که می گذرد از ایّام عمرت کم می گردد و تو خبر نداری و هر روز ، روزی من به تو می رسد ولی تو شکر آن را به جای نمی آوری ، نه به کم قانع می شوی و نه به زیاد سیر می گردی.
ای فرزند آدم هیچ روز جدیدی نیست مگر اینکه از ناحیۀ من روزی جدیدی به تو می رسد و هیچ شبی نیست مگر اینکه ملائکه من عمل قبیحی از ناحیۀ تو به من گزارش می کنند ، رزق مرا می خوری و نافرمانی مرا می کنی و هر وقت مرا بخوانی درخواست تو را اجابت می کنم.
خیر من به سوی تو سرازیر است و حال آنکه شرّ تو به سوی من بالا می آید. چه خوب مولائی هستم من و چه بد بنده ای هستی تو. ( هرگاه ) از من خواسته ای داشتی به تو عطا کردم و بدی های تو را یکی پس از دیگری می پوشانم ، من از تو خجالت می کشم ولی تو از من حیا نمی کنی.
..

.
حدیث پانزدهم
ای فرزند آدم به آنچه که به تو دادم راضی باش ، از زاهدترین مردم خواهی شد.
ای فرزند آدم به آنچه که به تو واجب کردم عمل کن ، از عابدترین مردم خواهی شد.
ای فرزند آدم از آنچه که بر تو حرام کردم دوری کن از متّقی ترین مردم خواهی شد.

..

.

 

حدیث شانزدهم
ای فرزند آدم مریض شدم و به عیادتم نیامدی و او در جواب می گوید : ای خدا چگونه از شما عیادت کنم در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی. خدا می فرماید : فلانی ، بندۀ من مریض شد ، چنانچه به عیادت او می رفتی هر آینه مرا در کنار او می یافتی.
و از تو طلب آب کردم و مرا سیراب ننمودی. بنده در جواب می گوید : چگونه این کار را می کردم و حال آنکه تو پروردگار جهانیان هستی ، خدا می فرماید : بندۀ من از تو طلب آب کرد ، چنانچه به او آب می دادی آن را در نزد من می یافتی.
و از تو طعام و غذا خواستم ، مرا طعام ندادی ، و بنده در جواب می گوید : چگونه اینکار را می کردم و حال آنکه تو پروردگار جهانیان هستی و خدا می فرماید بندۀ من فلانی از تو غذا خواست و اگر تو به او غذا می دادی آن را در نزد من می یافتی.
..

.
حدیث هفدهم
ای فرزند آدم چقدر قسیّ القلب هستی ، پدر و مادرت می میرند و در مرگ آنها هیچ عبرتی برای تو نمی باشد.
ای فرزند آدم آیا به یک چهارپا نگاه نمی کنی هنگامی که مرده است و باد کرده و لاشۀ متعفّنی شده است و در حال آنکه اگر گناهان تو را بر کوهها محکم بگذارم ، کوهها را منهدم می کند.
..

.
حدیث هجدهم
ای فرزند آدم گناهان مردم تو را نسبت به گناه خودت فریب ندهد ( اینکه بگویی مردم اینقدر گناه می کنند ما که خیلی مرتکب گناه نشدیم ) و همچنین نعمتهای مردم نسبت به نعمتهایی که خداوند به تو عنایت کرده.
و مردم را از رحمت خداوند تبارک و تعالی ناامید مگردان در حالیکه امید رحمت برای خود داری.
..

.
حدیث نوزدهم
ای فرزند آدم با من انصاف نداشتی ، زیرا تو را بوجود آوردم در حالیکه قبل از آن چیزی نبودی ، و تو را بشری با خلقت معتدل قرار دادم ( و نقصی در آفرینش تو نیست ) تو را از عصاره ای از گل آفریدم ، سپس تو را نطفه ای در جایگاه استواری ( رَحِم ) قرار دادم ، سپس نطفه را خون بسته ، و خون بسته را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشاندم ، پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودم.
ای فرزند آدم آیا کس جز من توانایی اینکار را دارد ؟ سپس سنگینی تو را در ( شکم ) مادرت سبک و آسان نمودم تا بواسطه تو به ستوه نیاید و آزار نبیند ، سپس به معده و روده ها الهام کردم که وسعت یابد ، و به اعضا که از هم جدا گردید پس معده و روده ها پس از تنگی ، وسعت یافت و اعضا پس از آمیختگی از هم جدا گردید سپس به فرشته موکل به رَحِمها وحی کردم که تو را از شکم مادرت خارج سازد و بوسیله پری از بال خویش تو را از شکم مادر رها کرد ؛ بعد از آن توجه به تو نمودم و دیدم که مخلوق ضعیف و ناتوانی هستی ، در سینه مادرت پستانی مخصوص ( تغذیه ) تو قرار دادم تا در تابستان شیر خنکی و در زمستان شیر گرمی بیاورد و آن شیر « گوارا » را از میان پوست و گوشت و خون و رگها خارج نمودم ( تا غذای تو باشد )
سپس در قلب مادر تو « رحمت » و در قلب پدرت « مهربانی » نسبت به تو تربیت نموده و غذای تو را فراهم می کنند و تا تو را نخوابانند خود به خواب نمی روند.
ای فرزند آدم اینکارها را که نسبت به تو انجام دادم نه به خاطر آن بود که شایسته آن بودی یا با انجام اینکار نیازی از من برطرف می شد ( بلکه من بی نیازم و حکمت من اقتضای انجام این کارها را داشت ).
ای فرزند آدم زمانی که دندان تو بر آمد و قدرت قطع و بریدن پیدا نمود ، به تو میوه تابستان و میوه زمستان را در وقت مخصوصش ، روزی کردم ( اما همانطوری که گفتم با وجود این همه نعمتها ، انصاف را نسبت به من رعایت نکردی ) وقتی شناختی که من پروردگار تو هستم نافرمانی مرا کردی ( با این وجود) اکنون که نافرمانی مرا نمودی ، مرا بخوان زیرا من ( به تو ) نزدیکم و تو را اجابت می کنم ، مرا بخوان که من آمرزنده مهربانم.
..

.
حدیث بیستم
ای فرزند آدم به اندازه ای که به من نیازمند هستید مرا اطاعت کنید . و به اندازه ای صبر بر آتش دوزخ دارید ، مرا نافرمانی کنید و به اندازه ای که در دنیا باقی هستید ، برای دنیا عمل کنید. و به مقداری که در آخرت باقی هستید برای آن زاد و توشه فراهم کنید.
ای فرزند آدم در زراعت و معاملات خویش ( همچون معامله سَلَف که بهاء را از پیش می دهید ) مرا طرف معامله خویش قرار دهید تا به شما سودی دهم که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب انسانی خطور کرده.
ای فرزند آدم دوستی دنیا را از دل خویش بیرون کن زیرا دوستی دنیا و محبت من در یک دل جمع نمی شود.
ای فرزند آدم آنچه را به تو فرمان داده ام انجام بده و از آنچه تو را بازداشته ام دست بردار تا تو را زنده ای قرار دهم که هرگز نمی میرد.
ای فرزند آدم هنگامی که در دلت سختی و جسمت بیماری و در مالت کمبود و در روزیت محرومیت یافتی ، پس بدان ( علت آن ) سخن گفتن تو در اموری است که فایده ای برای تو ندارد.
ای فرزند آدم زاد و توشه بسیار فراهم کن زیرا راه بسی دور است ، و بار خویش را سبک گردان زیرا ( پُلِ ) صراط بسیار باریک است ، و عمل خویش را خالص گردان چونکه بازرس بی نهایت بینا می باشد ، و خواب ( بسیار طولانی ) خود را برای قبر به تأخیر بینداز ، و فخر و مباهات کردن را برای ترازوی ( سنجش اعمال ) قرار بده و لذت بردن خویش را برای بهشت بگذار و ( خالص ) برای من باش ، و با پست شمردن دنیا به من نزدیک شو ( تا در مقابل ) از آتش دوزخ دور گردی.
ای فرزند آدم کسی که در میان دریا کشتی او شکسته ، و بر تخته پاره ای باقی مانده است مصیبت اش بزرگتر از تو نیست ، زیرا تو به گناهانت یقین داری و از عملت نزدیک به هلاکتی.
..

 

در تاريخ ۲۴/اسفند/۱۳۹۳ ۲ دیدگاه برچسب ها : ،،

نوشته شده توسط داداش رضا

سلام مهربون . به سایت توبه و ترک گناه خوش اومدی..من رضا هستم اما بچه های سایت چون به من لطف دارن منو داداش صدا میزنن...خوش اومدی به سایت خودت..میخوام یه حرفیو بزنم از ته دلم...میدونی چیه ؟ هممون تو گذشتمون اشتباهاتی مرتکب شدیم..اما نباید نا امید باشیم .. ببین؟ شده به گناه هات فکر کنی؟ شاید وقتت پر باشه و کلا نتونی به یاد بیاری....اما تاحالا به پشیمونی بعد گناه فکر کردی ؟ شاید بگی داداش رضا من بار ها توبه کردم و توبه شکستم...میخوام توبه کنم اما سخته نمیتونم...جواب من : نگران نباش ! این سایت دقیقا برای همین ساخته شده که به تو امید و انگیزه بده برای تغییر ...باور کن هنوزم دیر نشده ! تو اراده کن باقیش با خدا...به سایت خودت خوش اومدی...من و همه بچه های سایت ورودتو به این سایت تبریک میگیم و از خدا میخوایم که همیشه پاک و سلامت باشی...سایتمونو دنبال کن 40tobe.com

وبسایت
 

خداوندا ؟

آنقدر من را قوی کن

که با قوی ترین دشمنم که خودم هستم

روبه رو شوم...

آمین ♥

۲ ديدگاه

  1. نفیسه می‌گه:

    از خودم ترسیدم از شیطان درونم
    وای خدا
    خاک عالم تو سرم
    Big Frown Big Frown Big Frown

دیدگاه خود را بیان کنید


دونستن قدرت نیست !!! عمل کردن به دونسته ها قدرته

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

خداوندا

آرامشی عطا فرما تا بپزیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی كه تغییر دهم آنچه را که میتوانم

و دانشی كه تفاوت این دو را بدانم

آمین... ♥♥

lk ♥♥ خدایا ! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم ♥♥